افزایش قیمت نان در همدان غیرقانونی است و سازمان صمت پاسخگو باشد

علی تعالی با اشاره به افزایش قیمت نان در همدان، آن را غیر قانونی دانست و اظهار کرد: باید با متخلفان برخورد شود.

وی با تاکید به اینکه نظارت بر کار نانوایی‌ها مانند گذشته در اختیار فرمانداری نیست، گفت: نظارت بر این صنف طبق اعلامیه دولت برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و باید پاسخگوی افزایش قیمت نان باشند.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اینکه در پی صدور نامه‌ای خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  نسبت به این مسئله هستیم، افزود: باید بررسی شود که چرا قیمت نان افزایش یافته و چرا سازمان صنعت، معدن و تجارت ورود نمی‌کند.

وی با بیان اینکه گویا این سازمان ورود کرده و با متخلفان برخوردهایی داشته است، خاطرنشان کرد: افزایش نان باید بر اساس تصمیم ستاد مربوطه باشد در حالی که چنین موضوعی نبوده است.

تعالی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برخی از نانوایی‌هایی که نان را گران کرده‌اند توجیهی دارند مبنی بر اینکه آرد آنها به قیمت آزاد تهیه شده و دیگر دولتی نیست و حتی کیفیت نان‌ها نیز افزایش یافته، نظر شما چیست؟، افزود:‌ نانوایی‌ها همچنان آرد دولتی دریافت می‌کنند، مگر نانوایی‌های آزادپز و این توجیه درست نیست.

آخرین مطالب