بیشترین بازدیدها

یادداشت

پنج کارمند شهرداری به دلیل جعل اسناد بازداشت شدند

یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود در این خصوص اظهار کرد: این افراد با توجه به اطلاع کامل از فرایند پرونده ها به صورت تیمی در زمینه جعل و دستکاری اسناد شهرداری دست داشتند.

این مسئول درباره پلمب واحد درآمد شهرداری چهار منطقه همدان نیز بیان کرد: فعالیت بخشی از این واحدها برای بررسی پرونده ها تعطیل شد اما در کنار آن مطالبات و خواسته های ارباب رجوع نیز پیگیری می شد.

وی ادامه داد: هنوز درباره رقم جابجایی مبالغ و میزان تخلف این افراد عددی در دست نیست و اطلاع رسانی کامل این پرونده نیازمند تکمیل مدارک و مستندات لازم است.

روز گذشته خبر پلمب واحد درآمد شهرداری منطقه سه همدان به دلیل تخلف بر روی فضای مجازی قرار گرفت و در این مطلب عنوان شده بود که واحد درآمد سایر مناطق زیر مجموعه شهرداری نیز پلمب شدند.

منبع:ایرنا

آخرین مطالب