آزموده را آزمودن خطاست؛

گمار سرپرست شهرداری تویسرکان شد/خبری از معرفی از نیروی های جوان و جهادی برای شهرداری نیست؟!

با انتخاب گمار به عنوان سرپرست موقت شهردار تویسرکان، به نظر گام نخست شورای این شهر همچون شورای سابق چندان استوار نیست، در حالی که انتظار می رود، برای توسعه دیارمان هم که شده از نیروهای جوان، متخصص، متعهد، کارآمد، جهادی و بدون سابقه کیفری برای جایگاه شهرداری گزینش کنند، البته اگر مسببان وضع موجود اجازه معرفی شدن به گزینه های مطرح و کارآمد را بدهند!

به گزارش خبرنگار عصرهمدان؛ پس از تحلیف شورای ششم شهر تویسرکان که تأییدیه خود را از تهران گرفت و از نه از هیئت های نظارت استانی و شهرستانی، امروز مطلع شدیم که محمدکاظم گمار شهردار اسبق تویسرکان از سوی این شورا به عنوان سرپرست موقت شهرداری شهر معرفی شده است.

تعیین شهرداربه صورت قطعی پس از استعلامات از مراجع ذی صلاح و نهادهای امنیتی انجام می شود و هنوز بررسی گزینه های شهرداری باقی مانده است، البته اگر مسببان وضع موجود اجازه معرفی شدن به گزینه های مطرح و کارآمد را بدهند!

محمدکاظم گمار چهار سال پیش، چند سالی توانست رأی شورای شهر را برای جایگاه شهرداری بگیرد، اما به گفته همشهریان در زمان او پیشرفتی در مدیریت و مبلمان شهری حاصل نشد و هر روز نیز شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز مجاز بودیم و خبری هم از توسعه شهری به گوش نمی رسید، چه رسد به آن که مردم این دیار به صورت محسوس شاهد آبادانی شهرشان باشند.

می گویند آزموده را آزمودن خطاست، با توجه به نظرات مردمی به نظر گام نخست شورای شهر فعلی همچون شورای شهر سابق استوار نیست.

برای پیشرفت، توسعه و آبادانی تویسرکان، شهرمان به شهرداری قدرتمند، جهادی، کارآمد، متخصص، متعهد، دست پاک، انقلابی و جوان نیاز دارد، شهرداری که وام دار بساز و بفروش های منفعت طلب، این فرد یا آن فرد، این گروه یا آن گروه و حزب بازی و سیاسی کاری ها نباشد.

و انتظار می رود شورای شهر فعلی هم حواسشان به انتخاب شهرداری قدرتمند با ویژگی های عنوان شده باشد و نگذارند پای سیاسی بازی و منفعت طلبی عده ای سودجو به انتخاب شهردار باز شود.

بی تردید مطابق قوانین ابلاغ شده به شوراها می بایست در احراز اولیه گزینه های شهرداری چند نکته مورد توجه قرار گیرد از جمله؛ فرد معرفی شده از مدرک مرتبط با حوزه شهری برخوردار و دارای سابقه مدیریتی و اجرایی باشد و همچنین گواهی عدم سوء پیشنیه کیفری خود و مواردی دیگر را نیز ارائه دهد.

شورای شهر بهتر است این روزها مطالبه مردم تویسرکان را برای انتخاب شهرداری قوی را جدی بگیرد تا مبدا درگیری های شورای شهر سابق به آن ها سرایت نکند!
اگر شهرداری کارآمد انتخاب شود، شاید کمی از اعتبار از دست رفته شورای شهر در چهار سال گذشته به این جایگاه بازگردد.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب