سد خرم رود ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد

استاندار همدان گفت: سد خرم رود با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش عصر همدان، سعید شاهرخی با اشاره به اینکه از مجموع ارقام واگذاری شده پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در کشور ۲۳ درصد آن در استان همدان رقم خورده است، اظهار کرد: سد خرم رود یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی در استان همدان به شمار می رود که با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در حال احداث می باشد.

وی با اشاره به جریان بازدیدی که طی چند روز گذشته از سد خرم رود داشت، افزود: با توجه به اینکه کشور ایران در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد این در حالیست که در پروژه سد خرم رود تکاپوی وصف ناشدنی از کار و اشتغال وجود دارد به طوری که حدود ۱۷۰ نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند.

استاندار همداان تصریح کرد: پروژه سد خرمرود با مشارکت بخش خصوصی و با هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد که با این امر رونق شکوفایی در منطق تویسرکان و خرم رود به ارمغان آورده می شود.
استاندار همدان با بیان اینکه مشکل آب شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت منطقه ای خرم رود با احداث این سد برطرف خواهد شد، اظهار کرد: همچنین با اتمام عملیات اجرایی این سد ۲/۸ دهم میلیون مترمکعب آب ذخیره سازی می شود.

آخرین مطالب