بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت دانشجویی؛

خیز دوباره برخی مسئولین برای انهدام دانشگاه فرهنگیان

نادیده گرفتن اهمیت تربیت، آن هم درجریان پیشرفت، بی توجهی به مسئله آینده سازان درقرن۲۱، قرار گرفتن هرفرد فارغ از اموزش و استعداد لازم در جایگاه معلمی، و اکنون معلم فروشی،‌ همان است که ایران اسلامی را سال ها از رسیدن به تمدن نوین اسلامی و نیل به اهداف راهی که در پیمودن آن است باز خواهد داشت.

به گزارش عصرهمدان؛ فمَنِ اعْتَدی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیکمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ: «هر کس به شما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنید و از خدا بپرهیزیدو بدانید خدا با پرهیزکاران است.»

علی رغم فرمایشات مقام معظم رهبری که “معلم متحول کننده جان لایعلم انسانها به روان عالم”و”دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام اموزش و پرورش کشور است”،
ودر حالیکه جهان،متمرکز بر مسئله تعلیم و تربیت است و پیشرفت برای جهانی شدن از آموزش و پرورش کلید میخورد، بار دیگر شاهد خیزاقایان جهت انهدام دانشگاه فرهنگیان هستیم.

سوال ما از آقایان این است:

که حاصل درهم شکستن خط مقدم گام دوم انقلاب برایشان چیست که این گونه موکد برآنند؟‌و مگر هدف، نیل ایران اسلامی به توسعه همه جانبه نیست؟

پس این همه تلاش برای نابودی محور اصلی شکل گیری تفکر مربیان کودکان و نوجوانان امروز و جوانان و پدران و مادران فرداها،برای چیست؟

اگر هدف مان یکسان است که حجت را مقام معظم رهبری بارها برما تمام کرده اند و این همه اصرار جز اعلان مخالفت با تفکر توسعه یافتگی و انقلابی گری معنایی ندارد.

و اگر اهداف متفاوت است که تکلیف روشن است!

چراکه جسارت بر پیکره اندیشهء ایران اسلامی و هرآنچه خلاف این چهارچوب اتفاق افتد، محکوم به حذف است و این پیشرفت ستیزی نیز توفیری ندارد! ناگفته نماند که انگیزه آقایان نیز دراین باره درخور توجه است!

البته که شاید از برخی انتظار درک جایگاه خطیر معلمی،بیهودگی است؛ وقتی قامتی فارغ از شایستگی درجایگاه تصمیم گیری برای اموری که تخصصش را ندارد قرار گیرد،ضربه به شالوده نظام و سالها ذبح آرزوهای دانشجومعلمان و دانش آموزان نتیجه معقول آن است .

طبیعی است در پازل بردگان اقتصاد انسان سازی جایگاهی نداشته باشد؛ اماقابل توجه اقایان!در افق روشنی که ما برای آینده فرزندانمان ترسیم کرده ایم اتفاقا “انسانیت”شرط اصلی حرکت جامعه درمسیر سعادت است.

بازی در زمین دشمن و بارها بازگشت به مسئله ای که به صراحت رد شده است،

نادیده گرفتن اهمیت تربیت، آن هم درجریان پیشرفت، بی توجهی به مسئله آینده سازان درقرن۲۱، قرار گرفتن هرفرد فارغ از اموزش و استعداد لازم در جایگاه معلمی، و اکنون معلم فروشی،‌ همان است که ایران اسلامی را سال ها از رسیدن به تمدن نوین اسلامی و نیل به اهداف راهی که در پیمودن آن است باز خواهد داشت.

فاطمه مهدی، عضو شورای گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان پردیس شهید باهنر

آخرین مطالب