هر که دارد هوس خدمت و کار، بسم الله؛

جهادی بی ریا در دوراُفتاده ترین و محروم ترین روستاهای کشور+تصاویر

روستای ده بور یکی از دورافتاده ترین و محروم ترین روستاهای همدان است که این روزها مقصد گروه های جهادی شده تا با کار و تلاش اعضا رنگ و بویی دیگر بگیرد.

به گزارش عصر همدان؛ روستای ده بور یکی از دورافتاده ترین و محروم ترین روستاهای همدان است که این روزها مقصد گروه های جهادی شده تا با کار و تلاش اعضا رنگ و بویی دیگر بگیرد.

بی تردید، یکی از ارکان اردوهای جهادی، هجرت است.

جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با شرایط اولیه زندگی، این بستر را فراهم می آورد که شرکت کنندگان در این اردوها بیش از پیش، ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند و در واقع، محیط اردوی جهادی، بستر مناسبی برای تمرین ترک تعلق به دنیاست و این که در اعتکافی جهادی، خود را بسازیم و از رهگذر این خودسازی، جامعه مان را نیز بسازیم.

شهرستان اسد اباد واقع در چند کیلومتری همدان یکی از شهرستان هایی است که روستاهای دور افتاده و محرومی دارد، آجین روستای ده بور یکی از مقاصد اردوهای جهادی بسیجیان در این روزها شده است که بیشتر به ساخت خانه و کارهای عمرانی مشغول هستند و سعی در ایجاد سرپناه برای خانواده هایی که سرپناهی ندارند.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب