بیشترین بازدیدها

توسط بسبج هنرمندان شهر و استان همدان برگزار شد؛

ایستگاه رسم الخط انقلاب، پویش استانی خودرو نویسی برای دعوت از مردم انقلابی در انتخابات۱۴۰۰

پویش استانی خودرو نویسی برای دعوت از مردم انقلابی در انتخابات۱۴۰۰ توسط بسبج هنرمندان شهر و استان همدان برگزار شد.

به گزارش عصرهمدان؛ (ایستگاه رسم الخط انقلاب)، پویش استانی خودرو نویسی برای دعوت از مردم انقلابی در انتخابات۱۴۰۰ توسط توسط بسبج هنرمندان شهر و استان همدان برگزار شد.

شعار های مورد نظر در این پویش

_به نیابت از حاج قاسم رای می دهم

_به عشق وطنم رای می دهم

بود و

زمان آن ۲۵ و ۲۶ خرداد از ساعت۱۷/۳۰تا ۲۰/۳۰ در

۱_میدان فردوسی

۲_میدان باباطاهر. روبروی درب ورودی آرامگاه برگزار شد.

انتهای پیام/

آخرین مطالب