بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت، انتخابات ۱۴۰۰؛

وظایف و اختیارات رئیس جمهور

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام ریاست جمهوری، عالی ترین منصب اجرائی پس از رهبری است، ازاین رو برای آشکار شدن بهتر وکامل این مقام سیاسی واجرایی لازم است وظایف واختیارات ریاست جمهوری بطور اجمال بیان شود تا از این منظر اهمیت انتخاب رئیس جمهور ونقش اساسی آرای مردم در محول نمودن این مقام به کاندیدای منتخب خویش نمایان گردد.

به گزارش عصر همدان؛ براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام ریاست جمهوری، عالی ترین منصب اجرائی پس از رهبری است، ازاین رو برای آشکار شدن بهتر وکامل این مقام سیاسی واجرایی لازم است وظایف واختیارات ریاست جمهوری بطور اجمال بیان شود تا از این منظر اهمیت انتخاب رئیس جمهور ونقش اساسی آرای مردم در محول نمودن این مقام به کاندیدای منتخب خویش نمایان گردد.

بنا به اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها وقرار دادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین اللملی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس چمهور یا نمایندگان قانونی اوست به صراحت اصل ۱۲۶ امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی کشور مستقیما به عهده ریاست جمهوری است.

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوار نامه سفیران را امضاء می کند و بر اساس اصل ۱۲۸ استوارنامه کشورهای دیگر را می پذیرد. اصل ۱۲۹ اعطای نشانهای دولتی را از مسوولیتهای رئیس جمهور می داند. به استناد اصل ۱۳۴ ریاست هئیت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت می کند.

بنا به اصل ۱۷۶ شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایفی سه گانه تشکیل می گردد. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی یکی دیگر از مسوولیتهای رئیس جمهور است که آنرا اصل ۱۷۷ مشخص نموده است. عضویت وریاست در برخی شوراها ومجامع مهم مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای پول و اعتبار از جمله مسوولیت های رئیس جمهور است.

یکی دیگر از وظایف بسیار مهم رئیس جمهور، انتخاب، وزراء وزارتخانه ها است که در این باره گزینش افراد نقش حیاتی و مهمی در اداره امور کشور ورشد تعالی اقتصادی و فرهنگی آن خواهد بود و شاید یکی از راه های ضربه زدن به نظام در گزینش افراد نامناسب برای پست حساس وزارت باشد.

علاوه بر اینها از جمله اختیارات رئیس جمهور این است که می تواند برای خود بنا به ضرورت و نیاز معاونان ومشاوران مختلفی انتخاب کند. به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی بیش از چهل وزارتخانه وسازمان بزرگ دولتی زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کنند. با توجه به اختیارات و وظایف مهم ریاست جمهوری در نظام اسلامی ، بایسته است این مسوولیت به لایق ترین فرد با انتخاب اصلح از سوی مردم سپرده شود.

سوابق انتخابات در کشور بیانگر آن است که چگونه عدم دقت نظر وانتخاب اصلح از سوی مردم در اولین انتخابات ریاست جمهوری در عرف داخلی وبین الملل لطمات سخت وناگوار به امنیت ملی وارد گردید و یا حوادث غمبار وخسارات جبران ناپذیر فتنه ۸۸ که با فرماندهی مستقیم ودستور آتش امریکا وانگلیس شبیه عملیات مشترک آژاکس ۲۸ مرداد ۳۲ رخ داد ضریب دقت وحضور حداکثری را افزایش داد بر خلاف انتخابات مرسوم در دنیا سلامت هم پرسی در ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

رهبر فرزانه وحکیم دردیدار با اقشار مردم ۶۹/۷/۱۴ فرمودند، در جمهوری اسلامی انتخاب اصلح مطرح است نه رقابت انتخاباتی، این دعواها ورقابت ها مال دمکراسی های غربی است که از خدا ودین هیچ چیز به مشامشان نرسیده است……. حفظ وحدت بر همه واجب است واگر کسی تخطی بکند از انقلاب تخطی کرده است.قسمت بعد به نگارش اصول تبلیغات انتخاباتی خواهیم پرداخت.

محمد جواد بیات

انتهای پیام/

آخرین مطالب