گزارش تصویری؛

اردوهای جهادی، اوقات فراغت مجاهدین در محروم ترین روستاهای همدان

مجاهدان بدون تکلّف و توقع، دور از هیاهوها و جنجال های شهری، به دورترین و محروم ترین نقاط کشور کوچ کرده و به فعالیت های عمرانی و فرهنگی می پردازند،

به گزارش عصر همدان؛ مجاهدان بدون تکلّف و توقع، دور از هیاهوها و جنجال های شهری، به دورترین و محروم ترین نقاط کشور کوچ کرده و به فعالیت های عمرانی و فرهنگی می پردازند،

حضرت امیر، علی علیه السلام فرمود: پس از ستایش پروردگار، جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است، که خدا آن را به روی دوستان خصوصی خود گشوده است.

جهاد، لباس تقوا، و زره محکم، و سپر مطمئن خداوند است، کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلّت و خواری بر او می پوشاند، و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد، دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند، به جهت ترک جهاد، به خواری محکوم گشته و از عدالت محروم است.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب