بیشترین بازدیدها

یادداشت

کارشناس مسائل داخلی و غرب آسیا مطرح کرد؛

نگاه به خارج، مانع اصلی بر سر راه تولید/ رئیس جمهوری انتخاب کنیم که با موضع گیری خود، پشتیبان تولید باشد

آخرین ویرایش در:
یک کارشناس مسائل داخلی و غرب آسیا، رمز موفقیت در جنگ اقتصادی را توجه به تولید دانست و تأکید کرد که با نگاه به خارج از کشور نمی توان موانع این حوزه را برطرف ساخت و باید دقت داشت تا نامزدی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم که فعالیت ها، نگرش ها، موضع گیری ها و سوابقش در پشتیبانی و رفع موانع از تولید بوده است.

به گزارش خبرنگار عصر همدان به رودآور؛ سال های متمادی است که رهبر معظم انقلاب عناوین سال ها را با محوریت اقتصاد و توجه به رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرده اند و سال ۱۴۰۰ را نیز با عنوان ” تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری فرمودند.

در این باره به گفت و گو با «جعفر قنادباشی» کارشناس حوزه داخلی و غرب آسیا نشستیم.

توجه ۱۱ ساله رهبر انقلاب به اقتصاد در جنگ کنونی بصیرانه است

رودآور: ۱۱ سال شعار سال حول محور اقتصاد می چرخد چرا؟

قنادباشی: از سال ۸۹ تا کنون یعنی در ۱۴۰۰ ، رهبر معظم انقلاب با درایتی بصیرانه شعار سال ها را حول محور اقتصادی مطرح کردند و این مطالب نشان می دهد که اقتصاد عمده ترین و مهمترین مسئله کشور است. این شعارها در ۱۰ سال گذشته و اینک در یازدهمین سال با شکل ها، الفاظ و مفاهیم مرتبط با اقتصاد تبیین شده و اهمیت این حوزه را گوشزد کرده و دعوت می کنند که همه سازمان ها و نهادهای بزرگ کشور و به ویژه مردم که در این عرصه برنامه ریزی و توجه یشان به این مقوله باشد.

جنگ نظامی عراق علیه ملت ما هشت سال زمان برد، اما جنگ اقتصادی که استکبار به راه انداخته سال هاست که به طول انجامیده و کشور را درگیر کرده، به همین علت است که رهبری انقلاب با این مضامین تأکید دارند که اگر ما مشغول به کارهای دیگر شویم در واقع خیانت به به ملت است و اگر هر کسی که در کار اقتصادی فعالیتی داشته باشد جهاد واجبی انجام داده و ثواب بسیار برده است.

تولید؛ مهمترین مسئله اقتصاد کشور/پشتیبانی از تولید رمز پیروزی در جنگ اقتصادی

رودآور: سه سال متوالی واژه تولید در شعار سال نهفته است، نظرتان چیست؟

قنادباشی: رهبر معظم انقلاب سه سال متوالی؛ سال ۹۸ سال را با نام “رونق تولید” ، سال ۹۹ را با عنوان “جهش تولید و سال ۱۴۰۰ را با عنوان “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری کردند، این مطلب نشان می دهد که در میان مسائل گسترده اقتصادی کشور با آن همه فهرست طولانی و ریز ودرشت، موضوع تولید اصلی ترین مسئله است که رهبری بر آن تأکید دارند و با مفاهیم مختلف آن را عنوان می کنند.

به طور مثال بارها شده که استادی به تدریس درس دشواری می رسد و با هدف آن که آن درس به درستی برای شاگردانش ارائه شود نه یک مرتبه بلکه چندین مرتبه بر روی تأکید دارد و وقت خود را صرف می کند، اینکه سه سال متوالی همه کشور از سه قوه و سازمان های عریض و دولتی گرفته تا بخش ها و سازمان های خصوصی و حتی خود مردم دعوت به تولید شده اند، نشان می دهد که تولید مسئله اصلی کشور ماست و اگر تولید رونق بگیرد پیروزی در جنگ اقتصادی حتمی است، در واقع رمز و راز حل مشکلات اقتصادی پرداختن به مسئله تولید است.

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید، واژگان هوشمندانه رهبری در شعار سال جدید

رودآور: شعار سال دو بخش مهم دارد یکی پشتیبانی و دیگری مانع زدایی ها، برای ما این دو مسئله را تبیین کنید:

قنادباشی: مسئله قابل توجه و بسیار هوشمندانه در عنوان شعار سال ۱۴۰۰ توجه شفاف به دو دسته از مواردی است که می تواند تولید را توسعه دهد، یکی پشتیبانی از تولید و دیگری رفع موانع موجود، بی تردید پشتیبانی از تولید زمانی محقق می شود که موانع بر سر راه قرار گرفته، کنار گذاشته شود.

اگر فعالیتی پشتیبان تولید بود انجامش دهیم در غیر این صورت خیر

باید در هنگام اجرای همه فعالیت هایی که در عرصه در کشور به آن پرداخته می شود به این دو مسئله دقت بیشتری داشته باشیم تا فعالیت هایی که موجبات پشتیبانی تولید را فراهم می سازند چه کوچک و چه بزرگ را در نظر بگیرم و به سمت اجرایش پیش برویم، حال این فعالیت ها ممکن است در طراحی و برنامه یری باشد یا در اجرا و سرمایه گذاری، در هر صورت باید با تفکر تقویت تولید برنامه ها عملیاتی شود.پس اگر آن فعالیتی کمک کار، پشتیبان و تقویت کننده عرصه تولید بود انجامش دهیم در غیر صورت به سمت اجرایش نرویم.

برای پشتیبانی از تولید موانع را کارشناسانه شناسایی و رفع کنیم

رودآور: به نظر شما چرا در یکی دو سال اخیر انتظار رهبری و مردم درخصوص رونق و جهش تولید محقق نشده؟

قنادباشی: بی تردید موانع موجود بر سر راه تولید سبب شده آن رونق و جهشی را که باید در اقتصاد داشته باشیم مشاهده نکنیم و به اهداف تعیین شده در خصوص دو سال گذشته نرسیم، به همین دلیل رهبر انقلاب هوشمندانه در عنوان شعار سال ۱۴۰۰ به این مطلب اشاره کردند و فرمودند به سمت مانع زدایی ها حرکت کنیم.

برای رفع موانع باید در ابتدا با دقت آن را بررسی و شناسایی کنیم و سپس چاره ای اساسی برای حلش بیاندیشیم، تا گامی که برای تولید می داریم محکم و استوار باشد، حال ممکن است این موانع تولید مشکلات موجود در سیستم بانکی و قوانین باشد یا در بودجه ریزی و شیوه سرمایه گذاری؛ مهم آن است که در کوتاه ترین زمان ممکن، کارشناسانه و ریزبینانه شناساسی و برای رفعش چاره ای زیربنایی ارائه شود.

نگاه به خارج از کشور برای حل مشکلات، مانع اصلی بر سر راه تولید است

در مجموع باید مشکلات موجود بر سر راه تولید چه درخصوص قانون و چه درباره افراد برداشته شود، چرا که امکان دارد یک نگرش از سوی یک فرد یا گروهی برای تولید سودمند یا ضررآفرین باشد.اگر نگرشی برای رفع مشکلات به خارج از کشور بود چنین نگرشی بی شک خود مانع اصلی در تولید است و چاره ساز نیست.بنابراین باید نگرش صحیح به تولید و توجه به داخل داشته باشیم تا مشکلات پیش روی تولید به صورت ریشه ای حل شود.

نامزدی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم که با موضع گیری های خود پشتیبان تولید باشد

رودآور: آیا نگرش و انتخاب مردم هم می تواند در تولید اثرگذار باشد؟

قنادباشی: به طور قطع هر انتخاب و نگرشی در اقتصاد کشور مهم است، در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی داریم، در این عرصه نامزدهای انتخاباتی هم با نگرش های متعددی وارد کارزار می شوند، اینجاست که یک انتخاب درست می تواند در عرصه اقتصاد کشور هم اثر گذار باشد.

باید به دقت بررسی کنیم که نگرش نامزدهای انتخاباتی چیست؟ کدام نامزد انتخاباتی طرفدار و پشتیبان تولید هست کدام نیست؟ آیا اعمال، رفتار، عملکرد، موضع گیری ها و سوابق فعالیت هایش سبب تقویت تولید داخل شده یا تنها نگرش به خارج از کشور بوده است؟ آیا برنامه های سابقش در حمایت و گسترش تولید بوده یا خیر؟ و باید به دنبال چنین فردی برای ریاست جمهوری باشیم که برای کشور، اسلام و اهداف عالی نظام مفید باشد و این اهداف را تقویت کند، حواسمان باید جمع باشد، مبادا ناغافل از نامزدی طرفداری کنیم که موضع گیری درستی راجع به تولید داخل نداشته باشد.

با نگاه به خارج نمی توان موانع تولید را برطرف ساخت

اما اگر نامزد انتخاباتی برای ریاست جمهوری نگرشش به تولید نگرش غلطی بود و به خارج و استفاده از محصولات خارجی بی توجه به زحمات تولیدکنندگان داخلی، نگاه داشت، نمی تواند موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد و برای اداره کشور مناسب باشد.

رودآور: آیا مردم به جزء ورود در انتخاب صحیح در خصوص ریاست جمهوری، نقشی دیگری در پشتیبانی از تولید دارند؟

قنادباشی: بله.مردم از ابتدا نقش مهمی در مسائل انقلاب و کشور داشته و دارند، می طلب نگرش و سبک زندگی همگی ما در مسیر استفاده از تولید داخل باشد و به این مسئله افتخار کنیم نه آن که لذت ما استفاده از کالای خارجی باشد، چرا که این نگاه مانعی زیربنایی برای تولید است که باید اصلاح شود و این گونه پشتیبان تولید باشیم.
رودآور: از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار مجموعه خبری رودآور قرار دادید بینهایت سپاسگذاریم.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب