بیشترین بازدیدها

یادداشت

نخستین بیمارستان توانبخشی در همدان راه‌اندازی می‌شود

فرهاد فراهانی با اشاره به اخذ مجوز راه‌اندازی رشته‌های پزشکی در همدان، اظهار کرد: مجوز راه‌اندازی رشته دستیاری تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان دریافت شده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس قراردادهایی با مجتمع پزشکی جانبازان و ایثارگران به نام «ایثار» منعقد شده، تا بیمارستان توانبخشی راه‌اندازی شود، گفت: به دنبال این هستیم این مجتمع به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شود تا بتوانیم در ماه‌های آینده بیمارستان را راه‌اندازی کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: به دنبال این هستیم بتوانیم تخت‌های بستری بیماران تحت حاد را راه‌اندازی کنیم تا در اختیار معلولین، جانبازان و کسانی که نیازمند خدمات تحت حاد هستند قرار گیرد.

وی بیان کرد: بازدیدی برای دریافت مجوز راه‌اندازی رشته دستیاری چشم پزشکی انجام شده که امیدواریم امسال این رشته تایید شود تا از سال آینده دستیاری چشم پزشکی جذب کنیم.

فراهانی با اشاره به اینکه برای دریافت مجوز راه‌اندازی پی اچ دی آناتومی اقدام شده است، افزود: دنبال دریافت مجوز پی اچ دی مهندسی بافت نیز هستیم.

آخرین مطالب