بیشترین بازدیدها

یادداشت

با تغییر نام میادین و بلوارها حقوق شهروندی را تضییع نکنید!

اگرچه شهرداری و شورای اسلامی شهر اسدآباد با نصب تابلوی نامگذاری میادین و بلوارها در اصل کار پسنیده ای انجام دادند اما چند نکته حائز اهمیت است که به آن پرداختیم.

به گزارش عصر همدان؛ امروزه یکی از حقوق‌های شهروندی که در هر شهری می‌بایست مدنظر قرار گرفته تا تضییع نشود، نامگذاری بلوارها، میادین و کوچه‌ها و خیابان‌هاست.

بی توجهی به نامگذاری میادین، بلوارها، کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌تواند در زندگی شهروندی اختلال ایجاد کند، بنابراین باید با درنظرگرفتن جوانب مختلف و ریشه‌های تاریخی، ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی و هنری جامعه و محترم‌شمردن باورهای مردم انجام شود.

و اما روز گذشته تصاویری از نصب تابلوهایی در میادین و بلوارهای شهر اسدآباد از سوی شهرداری این شهر در فضای مجازی منتشر شد که در اصل و باطن کار پسندیده‌ و قابل تحسین است اما در این امر چندین ایراد وجود دارد که نشان از بی ثباتی در تصمیم گیری های اعضای شورای شهر و شهرداری است که موجب تضییع حقوق شهروندی می شود.

از ایرداتی که میتوان به آن پرداخت، نامگذاری یکی از میادین سطح شهر است که بهتر بود نام شهید آیت‌الله مدرس با لفظ “شهید مدرس” نصب می شد.

اما از آن سوی دیگر یک سالی از نامگذاری یک بلوار نمی گذرد که نامش تغییر کرده و این تغییر نام های بی ضابطه و بدون نگاه عمیق به موضوعات موجب سرگردانی شهروندانی می‌شود چراکه تا دیروز نام آن بلوار زبان مشترک بین شهروندان و ارتباط با نهادها و ادارات برای آدرس دهی به بوده است.

به نظر می‌رسد با هدف احترام به حقوق شهروندی، سهولت دسترسی در آدرس یابی و سردرگم کردن مردم، پرهیز از اعمال سلیقه شخصی، رعایت ضوابط و زیر سؤال بردن جایگاه‌ها و بی اعتنایی در تصمیمات قبلی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در زمینه مسائل مرتبط با نامگذاری معابر و میادین شهری حقوق شهروندان را مدنظر قرار دهند.

بلوار دامپزشکی در سال ۹۸ با تکریم دامپزشکان و به دلیل در مسیر قرار گرفتن اداره دامپزشکی و به دستور درویشی فرماندار اسبق اسدآباد، مرادی شورای شهر و شهردار نامگذاری و تابلوی آن نصب شد.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب