مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان:

بازنشستگان همدانی با خویشتنداری، در پیگیری حقوقشان به نمایندگان خود اعتماد کرده اند/لزوم ترمیم همسان سازی حقوق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور/مسئولان به وعده ها عمل کنند و صبر بازنشستگان را نیازمایند

آخرین ویرایش در:
هاشم خوشنواز گفت: بازنشستگان صنعت آب و برق همدان خویشتن داری کرده و در اجتماعات اعتراضی روزهای  ۲۶ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری شرکت نکردند. آنان به نمایندگان خود اعتماد کردند و در مطالبه گری حقوق ، تعامل و قانون مداری را برگزیده و صبور ماندند.

هاشم خوشنواز، مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ گفت: بازنشستگان صنعت آب و برق همدان خویشتن داری کرده و در اجتماعات اعتراضی روزهای  ۲۶ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری شرکت نکردند. آنان به نمایندگان خود اعتماد کردند و در مطالبه گری حقوق ، تعامل و قانون مداری را برگزیده و صبور ماندند.

صبر بازنشستگان همدانی حدی دارد

وی افزود: البته صبر بازنشستگان همدانی نیز حدی دارد و امیدواریم مسئولان به وعده ها عمل نموده و صبر بازنشستگان را نیازمایند.

خوشنواز با بیان اینکه در بودجه سال جاری مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص داده شده، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان آن را در مردادماه سال جاری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه کرد و از هزینه الباقی بودجه به مبلغ  ۱۵ میلیارد تومان امتناع نمود  که سبب اعتراضات بازنشستگان شد .

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان ادامه داد: جناب محمدباقر نوبخت، معاونت محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع بازنشستگان معترض در مورخ ۶ بهمن امسال و در برنامه نگاه شبکه یک مورخ ۹۹٫۱۱٫۱۸ اظهار کردند همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشگری حق آنان بوده و ما تصمیم گرفتیم تا این ماه ( بهمن ماه ) و ماه بعد ( اسفندماه ) حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مجددا متناسب سازی کنیم؛ متاسفانه بهمن ماه گذشت و از متناسب سازی خبری نشد. امیدواریم دولت و سازمان تامین اجتماعی حداقل در اسفند ماه امسال به وعده های خود عمل کنند و بیش از این بازنشستگان تامین اجتماعی را آزرده خاطر نکنند.

سازمان تامین اجتماعی، عامل اصلی گسترش بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی

وی تصریح کرد: بارها و کرارا سازمان تأمین اجتماعی از اجرای مقررات قانونی در راستای ایفای حقوق بازنشستگان امتناع کرده و در اقدامی غیر انسانی و تبعیض آمیز ضمن تفکیک بازنشستگان به همکار ( شاغلان دیروز سازمان تامین اجتماعی ) و غیر همکار ( سایر بازنشستگان ) با استناد به ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که مصوب هیات مدیره آن سازمان است برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همکار خود از سرمایه و سپرده گذاری تمام بیمه‌ شدگان از سال ۱۳۸۶ تاکنون اقدام نموده ولی از اجرایی مقررات همسان‌سازی کامل (متناسب‌سازی) حقوق بازنشستگان غیر‌ همکار علی رغم نص صریح قانون منظور ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند (ب) تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌نماید.

خوشنواز، سازمان تامین اجتماعی را عامل اصلی گسترش بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی دانست و گفت: تامین اجتماعی افکار عمومی، علی‌الخصوص جامعه بازنشستگان و خانواده آنان را جریحه‌دار کرده است.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان اظهار کرد: بازنشستگان صنعت آب و برق، همراه و همگام با سایر بازنشستگان مشمول مقررات تأمین اجتماعی، از مسئولان محترم رده بالای کشور عاجزانه درخواست دارند تا حقوق کلیه مستمری‌ بگیران را، اعم از بازنشستگان عادی (کارمند و کارگر) و مشمولان کارهای سخت و زیان‌آور، با احتساب تمام سنوات در حکم خدمت رسمی ( سابقه ارفاقی بقول تامین اجتماعی ) تا ۳۵/۳۰ همانند حقوق سایر بازنشستگان بدون تبعیض و استثنا در سال جاری مورد متناسب‌سازی (همسان‌سازی) مجدد و ترمیم قرار داده و از هرگونه تبعیض و تفکیک بازنشستگان ، که زیبنده ایران اسلامی نیست خودداری نموده و ضمن آن بستر خدمات بیمه درمانی مطمئن را برای بازنشستگان تامین اجتماعی با لغو پوشش بیمه درمان تکمیلی فراهم کند.

عدالت خواهی و حق طلبی، یک حق قانونی

وی عدالت خواهی را یک حق قانونی عنوان کرد تاکید کرد: حق طلبی از جمله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و ما باز هم به وعده و وعیدهای آقای نوبخت و قول‌های ایشان در خصوص همسان‌سازی مجدد  (متناسب‌سازی) و ترمیم  حقوق  بازنشستگان تأمین اجتماعی که در جمع بازنشستگان معترض و برنامه نگاه شبکه یک بیان کردند امیدواریم؛ آقای نوبخت در سخنان خود ، دولت را کمک حال بازنشستگان دانسته و قول داده که دولت بازنشستگان را کمک خواهد کرد. البته ایشان به خوبی می داند که دولت بدهکار سازمان تامین اجتماعی بوده و سالها از منابع مالی سازمان بدون جهت برداشت کرده، بهتر است بجای کمک، بدهکاری خود را به نرخ روز و با احتساب دیرکرد بازپرداخت نماید.

خوشنواز اضافه کرد: متاسفانه کانون عالی کارگران بازنشسته کشور همراه و همگام با کانون های کارگران بازنشسته استان ها (بدون هماهنگی با کارگران آگاه با مسایل کارهای سخت و زیان آور ) در پاییز امسال و در نشست تهران با حضور خانم حیدری، مدیر کل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی مجدد بازنشستگان مشمول مقررات کارهای سخت و زیان آور ،تصمیم گیری غیر واقع کردند و ماحصل آن تاسیس فرمول چهار سی ام ضرب در سالهای اشتغال بود که سازمان بلافاصله در آذرماه آن را اجرایی کرد  آن فرمول ابداعی نادرست نتوانست مبلغی بیش  ۲۱ الی ۳۵ هزار تومان در ترمیم متناسب سازی به حقوق این گروه از بازنشستگان بیفزاید که ضمن آزرده خاطری این قشر از بازنشستگان موجب حیرت خبرگان کار و تامین اجتماعی نیز شد.

وی گفت: به هر حال بنابر مواد ۱۲ و ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، مواد ۳۰ ، ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، متناسب‌سازی (همسان‌سازی) کامل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را که به تصویب قانونگذار رسیده از جمله حقوق قانونی آنان دانسته و در این خصوص استثنا و تفاوتی در مقررات قانونی لحاظ نشده است.

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی با عدول از مقررات قانونی، ضمن تفکیک بازنشستگان به همکار و غیرهمکار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همکار خود از سرمایه و اندوخته تمام بیمه‌ شدگان و بازنشستگان اقدام نموده، عنوان کرد: تأمین اجتماعی از اجرای همان مقررات جهت همسان‌سازی کامل (متناسب‌سازی) حقوق بازنشستگان غیر‌همکار، امتناع می‌نماید که غایت بی‌عدالتی‌ها در جامعه اسلامی بوده و افکار عمومی علی‌الخصوص جامعه بازنشستگان و خانواده آنان را جریحه‌دار کرده است.

لزوم ترمیم همسان سازی بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور

هاشم خوشنواز اذعان کرد: بازنشستگان صنعت آب و برق همراه و همگام با سایر بازنشستگان مشمول مقررات تأمین اجتماعی، از مسئولان محترم عالی رتبه کشور و مجلسیان عاجزانه درخواست دارند تا حقوق کلیه مستمری‌بگیران را، اعم از بازنشستگان عادی (کارمند و کارگر) و مشمولان کارهای سخت و زیان‌آور، با احتساب تمام سنوات در حکم خدمت رسمی تا ۳۵/۳۰ همانند حقوق بازنشستگان کشوری بدون تبعیض و استثنا در سال جاری مورد متناسب‌سازی (همسان‌سازی) مجدد قرار داده و از هرگونه تبعیض و تفکیک که زیبنده ایران اسلامی نیست خودداری نمایند؛ ضمن آن بستر خدمات بیمه درمانی مطمئن را بدون اختیار بیمه تکمیل درمان فراهم دارند. این یک حق قانونی بوده و حق‌‌خواهی نیز از جمله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: البته شنیده ها حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی تصمیم دارد در اسفند حقوق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور را تا ۳۰/۳۰ مورد متناسب سازی مجدد قرار دهد و از سوی دیگر با در پاسخ شکایت بازنشستگان نزد دیوان عدالت اداری، حق بیمه ۴٪ پرداخت شده از سوی کارفرمایان را انکار نموده و با کتمان حقیقت و اصرار بر دلایل نادرست از آرای صادره نزد شعبات دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی کرده است که بیانگر نوعی واکنش های نادرست و متفاوت در ایجاد مانع از ایفای حقوق بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور است

مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان در پایان با ذکر این مسئله که به هرحال وعده وعیدهایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ترمیم همسان سازی بازنشستگان مشمول کارهای سخت و زیان آور تا ۳۰٫۳۰ سبب شده این گروه از بازنشستگان در شرایط کنونی در بلاتکلیفی باشند، گفت: بازنشستگان نمی دانند ترمیم همسان سازی مجدد را باور کنند یا برای پاسخ تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند؛ انتظار می رود قوه محترم قضاییه و علی الخصوص دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف و عدول مجریان سازمان تامین اجتماعی، اجتماعی از مقررات قانونی که اکثریت بازنشستگان مراتب را در شکایت تقدیمی به دیوان تاکید کرده اند رسیدگی عاجل را مبذول را دارند.

انتهای پیام/

۳۱ دیدگاه‌ها

 1. با سلام و سپاس فراوان از جناب آقای خوشنواز که گوشه ای از مشکلات بازنشستگان را بیان فرمودند و امیدوارم مسئولین محترم بیشتر به فکر حل مشکلات جامعه باشند

 2. با سلام
  فرمایشات به حق جناب آقای خوشنواز مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان حرف دل همه ما بازنشستگان میباشد ،
  ما بازنشستگان به دنبال زیاده خواهی نیستیم ، ما به دنبال اجرای عدالت و قانون و حقوق اولیه خود هستیم

 3. ضمن عرض ادب واحترام خدمت همکاران صنعت آب وبرق ایران عزیز،فرمایشات آقای دکتر خوشنواز بحق مایه فخر و مباهات است .به اطلاع می رسانیم ما بازنشستگان تامین اجتماعی فقط بدنبال پیاده سازی عدالت اجتماعی و برخورداری از حقوق اولیه خود هستیم.و خواهان اجرای عدالت وهمسان سازی صحیح حقوق بازنشستگان هستیم

 4. ضمن عرض ادب واحترام خدمت همکاران صنعت آب وبرق ایران عزیز،فرمایشات آقای دکتر خوشنواز بحق مایه فخر و مباهات است .به اطلاع می رسانیم ما بازنشستگان تامین اجتماعی فقط بدنبال پیاده سازی عدالت اجتماعی و برخورداری از حقوق اولیه خود هستیم.و خواهان اجرای عدالت وهمسان سازی صحیح حقوق بازنشستگان هستیم

 5. با درود.سخنان مدیر محترم کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان کاملا بجا و حق مطلب را ادا کرده است. امیدوارم مسولین محترم نیز از این قشر مظلوم حمایت کنند.

 6. با سلام صحبتهای دکتر خوشنواز درد دلهای ما بازنشستگان
  که بهترین سالهای عمر و جوانی خود را صرف خدمت به مردم وکشور خود نمودیم وحال که باز نشسته شدیم متاسفانه مدیران تامین اجتماعی بجای پرداخت حق وحقوقی که قانون برایمان مشخص نموده فراتر از قانون پیش رفته وقوانین را تفسیر به رای مینمایند و از پرداخت حقوقمان طفره میروند،جالب آنکه رسانه ملی همانطور که از نامش پیداست باید متعلق به ملت باشدوصدای حق خواهی ملت را منعکس نماید به ابزاری جهت انعکاس دروغها و وعده های پوچ مسئولان تامین اجتماعی مبدل شده است از شما رسانه محترم درخواست داریم صدای مظلومیت ما را به گوش مسئولین برسانید.

 7. بیانات جواب خوشنواز تمام و کمال حرف دل همه بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور است. سازمان اجتماعی متاسفانه طی سالهای اخیر، از سکوت و نجابت بازنشسته ها سوء استفاده کرد و بجای اینکه در این شرایط سخت اقتصادی حامی بازنشستگان باشد، شد سازمانی ” به نام بازنشستگان و به کام دیگران” تا جایی که کارد به استخوان رسید. حالا بازنشستگان حقوق واقعی شان را مطالبه می کنند، از تبعیض و بیعدالتی به ستوه آمده و خواهان عدالت هستند. ابتدا از طریق مسالمت آمیز و نامه نگاری و اگر موثر واقع نشود با حضور همگانی در تجمعات صنفی تا رسیدن به هدف، مطالبه گری را ادامه خواهند داد.

 8. با این متناسب سازی بازنشسته های تامین اجتماعی را نقره داغ کردید. از تبعیض و ظلمی که در حق این قشر مظلوم روا داشتید توبه کنید. از فریب و بازی با کلمات و وعده های سر خرمن دست بردارید وبر اساس عدالت، حق هر بازنشسته را متناسب با میزان بیمه پرداختی در طول خدمت پرداخت نمایید.
  – سنوات مشاغل سخت ۱/۵ برابر مشاغل عادی است، این موضوع بدیهی است. همانطور که در پرداخت حقوق بر اساس سنوات، ضریب ۱/۵ لحاظ می شود در متناسب سازی نیز می بایست، ضریب ۱/۵ در سنوات لحاظ شود.
  – دسته بندی بازنشستگان تامین اجتماعی به همکار و غیر همکار با هدف ایجاد تفاوتی ناعادلانه در حقوق و مزایا، مصداق بارز ظلم و تبعیض است که می بایست این گونه دسته بندی ها در سازمان تامین اجتماعی برداشته شود
  – پرداخت حقوق به بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری می بایست بر اساس حق بیمه پرداختی در طول خدمت باشد و وجود تفاوت فاحش در همسان سازی، مصداق بارز ظلم و تبعیض است که می بایست این تفاوت برطرف و جبران شود.

 9. درود وقت به نیک، ضمن تایید فرمایش آقای دکتر خوشنواز عزیز و مایه فخر و مباهات صنعت آب و برق کشور به اطلاع می رسانم ما بازنشستگان تامین اجتماعی فقط و فقط بدنبال پیاده سازی عدالت اجتماعی و برخورداری از حقوق اولیه خود هستیم. چرا که این صندوق شخصی و متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که الان در آن دخل و تصرف صورت گرفته و لذا خواهان بازپس دادن آن به صاحبان اصلی میباشیم.

 10. با سلام و عرض ادب.آنچه جناب خوشنواز ارائه کردند تصویری بود واقعی از رفتار ناعادلانه و ظالمانه سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگان که صاحبان واقعی این سازمان هستند.در رسانه های عمومی خبر از اجرای تمام و کمال و قانونی متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی می دهند در صورتیکه خود نیز می دانند چه جفایی در حق آنها روا داشته اند.براستی دلیل چیست که این سازمان نتوانسته مطالبات خود که سرمایه اصلی بازنشستگان است را از دولت باز ستاند تا شرمنده بازنشستگان برای انجام متناسب سازی واقعی و و قانونی نشود.مگر بجز اجرای قانون بازنشستگان چه مورد غیر قانونی خواسته و میخواهند؟چرا سازمان همچنان بر طبل دور زدن قانون اساسی و کار و تامین اجتماعی می کوبد؟شایسته است که سازمان تامین اجتماعی اکنون که هنوز صبر بازنشستگان لبریز نشده و قبل از پایان سال۹۹ با انجام تعهدات خویش که خواسته بحق و قانونی بازنشستگان است صداقت در گفتار و عمل را اثبات کند. امروز به حجب و حیا و صبوری بازنشستگان توجه کند.فردا دیر است.

 11. سازمان تامین اجتماعی اول باید ۴۵درصد عقب ماندگی بازنشسته را که بر اثر اعمال سایر سطوح مزدی که خلاف قانون بوده بپردازد سپس متناسب سازی را بر اساس فرمول درست طبق نظر کارشناسان خبره و مورد تائید بازنشستگان اعمال نماید

 12. بادرود،سخنان مدیرکانون بازنشستگان کانون صنعت آب وبرق همدان آقای خوش نواز کاملا به حق می باشد.بازنشستگان تامین اجتماعی عمر ،جوانی وسلامتی خودرا همچون سرباز در راه وطن هزینه کرده اند وحالا که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند انتظار می رود مسوءلین توجه قابل توجه در حد ارزش واعتبار بازنشستگان بعمل آورند.

 13. اینجانب نیز به عنوان دبیر کانونهای صنعت آب و برق خراسان رضوی همصدا و همراه با اعتراض حق خواهانه ی جناب خوشنواز تا استیفای حقوق ذینفعان مظلوم تامین اجتماعی و اجرای عدالت از طریق اجرای صحیح و دقیق ماده ۹۶ که تاکید بر افزایش حقوق سالانه بر مبنای نرخ تورم دارد، و سایر مطالبات مطرح شده، از کارزار دست نخواهم کشید.

 14. سازمان تامین اجتماعی باید اول ۴۵درصد عقب ماندگی بازنشستگان را که بر اثر بوجود آوردن سایر سطوح مزدی غیر قانونی اعمال کرده جبران کند سپس متناسب سازی را بر اساس نظر اهل فن و کارشناسان عمل کند

 15. سلام علیکم ، نظرات مدیرمحترم کانون صنعت آب وبرق ( وزارت نیرو ) همدان ، برگرفته و ماحصل بیش از یکسال مکاتبه و مراجعه به نمایندگان محترم مجلس ، مدیران ارشد تامین اجتماعی ، سازمان برنامه بودجه و ریاست محترم قوه قضائیه بوده و حمایت بازنشستگان علی الخصوص مشاغل سخت و زیان آور را همراه خود دارد. امید است با انعکاس آن در سایر رسانه ها و طرح آن درنزد مدیران ارشداستان ، حقوق تضییع شده ، جبران گردد.

 16. بسیار عالی سخنان ایشان درخواست ۳.۵میلیون بازنشسته مال باخته است

 17. باسلام و عرض ادب بیانات ارجمند جناب آقای دکتر خوشنواز مدیر محترم کانون بازنشستگان صنعت آب و برق همدان که نماینده قانونی و منتخب و محبوب بازنشستگان می باشدکاملا صحیح وبرطبق مستندات و واقعیات می باشد واز اینکه بدرخواست بازنشستگان محترم زحمت احقاق حق این عزیزان را متقبل شدند صمیمانه سپاسگزارم و قدر دانی می نمایم وبا تمام وجود از ایشان حمایت میکنم و امیدوارم سایر مسولین هم با ایشان هم قدم و همراه شده ودر مقابل ایشان سد نشوند زیرا تمام کسانی که سد راه ایشان شوند روزی خودشان بازنشسته شده و به جمع بازنشستگان بی دفاع می پیوندند..با سپاس فراوان

 18. ضمن تشکر از جناب دکتر خوشنواز بابت پیگیری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، ای کاش کسی پیدا میشد برای سازمانی بی در و پیکر تامین اجتماعی یک در و پیکر درست میکرد تا شاید فرجی حاصل میشد .

 19. با سلام بیانات جناب اقای خوشنواز تماما مورد تایید و حمایت سایر بازنشستگان بوده چرا که تماما بدنبال احقاق حق و حقوق از بین رفته چندین سال گذشته واکنون میباشند وچنانکه ایشان معروض داشته اند تاکنون بازنشستگان با صبر وحوصله خواهان احقاق حق خود از مسیر قانون و قانون مداری بوده وامید وار است که هرچه زودتر نتیجه مورد نظر بازنشستگان محقق گردد چرا که در صورت عدم احقاق حق ازمسیر قانون مجبور به حضور در تجمعات همراه با سایر بازنشستگان خواهد شد با سپاس و امید به اجرای همسان سازی واقعی

 20. باسلام و عرض ادب بیانات جناب آقای دکتر خوشنواز نماینده قانونی ومحبوب و منتخب بازنشستگان صنعت آب و برق همدان و سایر بازنشستگان محترم تامین اجتماعی بر اساس واقعیات و مستندات می باشدکه به درخواست همه بازنشستگان زحمت مطرح کردن مشکلات و حقوق از دست رفته این عزیزان را بعهده گرفته است .بنده از ایشان که به دفاع از حقوق از دست رفته بازنشستگان بی دفاع برخاسته و در احقاق حق این عزیزان تلاش می نماید صمیمانه تشکر و قدر دانی می نمایم و با تمام وجود حمایت می نمایم . امیدوارم سایر مسولین هم با ایشان هم قدم شوند نه اینکه در مقابل این عزیز زحمتکش قرار گیرندوسد راهش شوند ..زیرا تمام کسانی که در مقابل بازنشستگان برای احقاق حقشان سدی شدند روزی خودشان بازنشسته می شوند و به جمع ما می پیوندند

 21. بسیار عالی و شایسته پدرجان

 22. بسیار عالی و بحق پدرجان

 23. با سلام و عرض ادب.انچه جناب خوشنواز ارائه کردند تصویری واقعی از گوشه ای از رفتار ناعادلانه و ظالمانه سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگان است که صاحبان اصلی این سازمان هستند.در رسانه های عمومی خبر از اجرای تمام و کمال و عادلانه متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی می دهند حال آنکه خود‌ می دانند که چه جفایی بر آنان روا داشته اند.براستی سازمان چرا نتوانسته مطالباتش از دولت که سرمایه اصلی بازنشستگان است را وصول کند تا شرمنده حجب و حیا وصبوری بازنشستگان در عدم متناسب سازی قانونی نشود؟شایسته هست که سازمان تامین اجتماعی،اکنون اگر متوجه اشتباه خود شده،تا صبر بازنشستگان لبریز نشده،با اجرای قانون و استفاده از مدل و فرمول صحیح و عادلانه و قبل از پایان سال۹۹ جبران مافات کند.امروز صداقت خودرا در گفتار و عمل نشان دهد.فردا دیر است.

 24. با عرض سلام اقای دکتر خشنواز در این خصوص بسیار زحمت کشیده تا شاید حقوق تضییع شده بازنشستگان تامین اجتماعی را استرداد کرده و کمی از آلام ما بازنشستها را کم کند .

 25. با سلام بیانات جناب اقای خوشنواز تماما خواسته های سایر بازنشستگان صنعت اب وبرق و همچنین سایر اقشار بازنشسته تامین اجتماعی بوده ومورد تایید وحمایت این عزیزان میباشد وهمانگونه که بیان فرمودند فعلا صبر وحوصله پیشه نموده وراه قانون را پیش گرفته ایم ودر صورت عدم رسیدگی وعمل مناسب با خواسته بازنشستگان مجبور به همراهی با سایر بازنشیتگان شده و حضور در تجمعات را پیش رو خواهد داشت امید است که خواسته ها از طریق قانون عملی گردد در اخر بازنشستگی مختص به ما تنها نیست ودر اینده ای نه چندان دور شما نیز به جمع ما بازنشستگان خواهید پیوست با سپاس از همه تلاشگران جهت احفاق حق بازنشستگان

 26. از سخنان و نظرات مدیر کانون بازنشستگان صنعت آب و برق جناب آقای خشنواز کمال سپاسگزاری و امتنان را داریم چرا که ایشان بخوبی درد دل و مشکلات بازنشستگان تامین اجتمایی را بیان کرده اند. ان شاالله مسئولین ذی ربط هم در حهت رفع مشکلات این قشر قدم عملی و بدون تبعیض بردارند.

 27. با سلام بیانات اقای دکتر خوشنواز و کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی استان و کشور کاملا بجا و قانونی و بدور از ساختار شکنی به سمع مسولین و شما عزیزان رسانده شد امیدرواریم که شما نیز به نوبه خود از حقوق تضییع شده بازنشستگان با حمایت و اطلاع رسانی دفاع نمایید چرا که در اینده نه چندان دور شما نیز به جمع ما بازنشستگان خواهید پیوست با سپاس فراوان

 28. با سلام فرمایشات جناب دکتر خوشنواز بجا ومتین بوده و همانا درد دلهای ما باز نشستگان تامین اجتماعی مباشد متاسفانه مدیران ودست اندرکاران تامین اجتماعی از ابزارهای ممکنه نهایت استفاده را در جهت تضییع حقوق بازنشستگان مینمایند.

 29. با سلام .جناب آقای دکتر خوشنواز
  تا کی باید خویشتندار باشیم .تاکی باید این نامتناسب سازی را تحمل کنیم .جناب خوشنواز لطفا زمان تعیین بفرمایید.با این تورم دولت امید حقوق کفاف خانواده ها نیست.پیگیری سریع رو تقاضا بفرمایید و اگر جواب و تصمیم درستی در برنامه دولت نیست به اطلاع بازنشستگان برسانید

 30. بادرود آنچه که مدیر کانون بازنشستگان صنعت اب وبرق کانون همدان آقای خوش نواز بیان فرمودند کاملا بحق وخواسته تمام بازنشستگان تامین اجتماعی می باشدآیا شایسته است با یک بازنشسته
  که جوانی وسلامتی خود را مانند یک سربازبرای این مملکت هزینه کرده اینطور رفتار کرد شاید خیلی ها غرق در پست ومقام خودشده اند ولی خدایی هست و روز حساب وکتابی هم هست.

 31. با سلام بیانات اقای دکتر خوشنواز و کلیه بازنشستگان محترم تامین اجتماعی استان و کشور کاملا بجا و قانونی و بدور از ساختار شکنی به سمع مسولین و شما عزیزان رسانده شد امیدرواریم که شما نیز به نوبه خود از حقوق تضییع شده بازنشستگان با حمایت و اطلاع رسانی دفاع نمایید چرا که در اینده نه چندان دور شما نیز به جمع ما بازنشستگان خواهید پیوست با سپاس فراوان

دیدگاه بسته شده است

آخرین مطالب