بایگانی برچسب‌ها: سیستم قضایی و نهادهای نظارتی

دبیر قرارگاه دانشجویی مطالبه گری شهید همدانی مطرح کرد؛

ضرورت سازماندهی خانه های سازمانی در استان همدان/ دادستان ورود کند

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۴۸
سعید کورش رحیم گفت با بیان اینکه  ورود جدی و بدون ملاحظه سیستم قضایی و نهادهای نظارتی به مسئله خانه های سازمانی سازمان ها و ادارات مطالبه جدی مردمی است، گفت: راه دور کردن مسئولین از اشرافیت و مال اندوزی، مطالبه گری مردمی و نظارت جدی دستگاه های متولی است. سعید کورش رحیم، دبیر قرارگاه […]...

آخرین مطالب