بایگانی برچسب‌ها: استاد نداف

یادداشت؛

استاد نداف و صدها نکته‌ی گفته نشده

  • ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵
آقای نداف عاش سعیدا و مات سعیدا شد. استاد نداف انبانی از اعمال صالح و نیک و اعمال ما تقدم را ذخیره کرد و با خود برد و شاگردان صالح و باقیات صالحاتی که برایش شد اعمال ماتاخر. به گزارش عصر همدان، ادای دین به مرحوم حاج رحیم نداف برآنم داشت که دل‌نوشته‌ای به یاد […]...

آخرین مطالب