بیشترین بازدیدها

یادداشت

نیروی انتظامی شهرستان بهار:

افرادی که اقدام به عربده کشی در شهر کردند دستگیر شده اند

در پی انتشار پیام های مردمی در خصوص عربده کشی دو نفر از افراد لاابالی در سطح شهر بهار و عدم واکنش ماموران نیروی انتظامی، تماسی با نیروی انتظامی شهرستان داشتیم که معاونت اجتماعی شهرستان با ارسال جوابیه ای خبر از دستگیری دو فرد لاابالی و تشکیل پرونده قضایی برایشان داد.

به گزارش عصر همدان، عصر روز گذشته در میدان امام شهر بهار شاهد عربده کشی دو فرد لا ابالی در ابتدای خیابان ۱۷ شهریور بهار بودیم که گویا مست بوده و با هم درگیر شده بودند.

شهروندان زیادی شاهد این اتفاق بودند، یکی از شاهدان این اتفاق به خبرنگار ما گفت: دو نفر از افراد لاابالی که مست هم بودند در ابتدای خیابان ۱۷ شهریور بهار با هم درگیر شده بودند که این درگیری نزدیک به یک ساعت طول کشید و مردم عادی هم از ترس نمی توانستند جلو رفته و کاری کنند، اما ماموران نیروی انتظامی هم که دور میدان ایستاده بودند هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.

این شهروند با انتقاد از نیروی انتظامی در واکنش به چنین قبح شکنی در شهر گفت: چنین مواردی چندین بار اتفاق افتاده و باعث ترس و وحشت مردم می شود و با اینکه با ۱۱۰ هم تماس می گیریم یا دیر به صحنه می رسند و یا اینکه برخورد جدی با هنجارشکنان صورت نمی گیرد.

در ادامه این اتفاق با نیروی انتظامی شهرستان بهار تماسی داشتیم تا موضوع برای ما شفاف شود. معاونت اجتماعی شهرستان بهار طی جوابیه ای در پاسخ به ابهامات ایجاد شده از دستگیری دو فردی که اقدام به عربده کشی در شهر کرده بودند خبر داد.

در جوابیه معاونت اجتماعی شهرستان بهار آمده است:

نزاع پیش آمده بین دو نفر عادی بوده است و تماس با تاخیر با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰گرفته شده، که علت تاخیر در اعزام مامورین همین امر بوده است و قبل از رسیدن مامورین طرفین دعوا از محل متواری شده بودند.

موضوع به صورت جد در دستور کار پلیس قرار گرفته که در روز جاری هر دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند .

فرماندهی انتظامی شهرستان بهار در پایان این جوابیه ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت و همدلی مردم با پلیس یاد آور شده است: پلیس بهار اجازه عرض اندام به احدی که بخواهد اذهان عموم را تشویش یا امنیت عمومی شهروندان را مختل نماید نخواهد داد و وفق مقررات با افراد هنجار شکن با اقتدار برخورد می نماید.

انتهای پیام/ک

آخرین مطالب