بیشترین بازدیدها

یادداشت

هوای نهاوند آلوده است

هوای نهاوند در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است.

به گزارش عصر همدان، سامانه پایش هوای کشور نشان میدهد گرم ترین شهر معمول استان همدان,نهاوند در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته ، است.

شهر همدان نیز در آستانه قرار گیری در شرایط نارنجی است.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب