بیشترین بازدیدها

یادداشت

جانمایی های دردسرآفرین و تغییرکاربری های غیر کارشناسی شده!

با توجه به کاربری جدید و طراحی و اجرای ساختمان نامتناسب با فضای آموزشی در یک مجتمع مسکونی مشکلات پیش روی و دید های مزاحم برای ساختمان های مجاور مسکونی چه می شود؟

به گزارش عصر همدان، کادر آبی رنگ زمینی است که چند سال پیش از محوطه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تفکیک شد.

تمامی ساختمان های مشخص شده در کادر مسکونی و آپارتمانی هستند.

بر اساس شواهد این ساختمان بعد از پایان کار با تغییر کاربری یک شبه و دیوارکشی زمین مجاور به یک موسسه آموزش عالی تغییر کاربری داد.

برخی شنیده ها حکایت از مالکیت و انتساب این مرکز به یکی از مقام های ارشد وزارت آموزش عالی دارد.

سوال اینجاست با توجه به کاربری جدید و طراحی و اجرای ساختمان نامتناسب با فضای آموزشی در یک مجتمع مسکونی مشکلات پیش روی و دید های مزاحم برای ساختمان های مجاور مسکونی چه می شود؟

منتظر پاسخ مسئولین شهری و وزارت آموزش عالی در این خصوص هستیم.

انتهای پیام/ط

 

آخرین مطالب