استاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله:

دولت در حوزه کرونا گوش و چشمش را بسته است/لزوم صریح و شفاف بودن وزارت بهداشت در واردات واکسن کرونا

آخرین ویرایش در:
علی کرمی گفت: واکسن کرونا فقط برای گروه های حساس است، بنابراین باید دولت در مقابله با کرونا سریع و به موقع عمل کند چرا که اگر محدودیت و قرنطینه از روزهای اول شروع می شد جان ۵۲۰۰۰ ایرانی در اثر کرونا گرفته نمی شد و شاهد خسارات جانی و مالی فراوان نبودیم.

علی کرمی، استاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، گفت: تقریبا به یک ساله شدن بیماری کرونا نزدیک می شویم؛ متاسفانه نقد فراوان به ستاد ملی کرونا وارد است که هر چه تاکید می کنیم فایده ای ندارد و دولت گوش و چشمش را بسته، آنچه که خودش می خواهد انجام می دهد و به متخصصین اصلا توجهی نمی کند.

وی افزود: ستاد ملی کرونا اگر تاثیرگذاری داشت وضعیت به اینجا نمی رسید؛ سوء مدیریت اعضای ستاد ملی کرونا و تناقض بودن نظرات آنها مردم را سردرگم کرده است.

کرمی عنوان کرد: ۴ نوع واکسن برای کرونا داریم که دو نوع آمریکایی و اروپایی و دو نوع دیگر روسی و چینی هستند و مرتب تبلیغات در این راستاست که مردم را به سمت تزریق واکسن سوق دهند.

متخصص ایرانی گفت: مردم به سخنان مسئولین مردد هستند چرا که در توزیع واکسن آنفلونزا هم خوب عمل نشد و از ۱۶ میلیون دوز فقط توانستند ۲ میلیون بخرند.

کرمی تاکید کرد: وزارت بهداشت باید شفاف با مردم باشد و دقیقا اعلام کند واکسن از چه کشوری وارد می کند؟

وی افزود: واکسن کرونا فقط برای گروه های حساس است، بنابراین باید دولت در مقابله با کرونا سریع و به موقع عمل کند چرا که اگر محدودیت و قرنطینه از روزهای اول شروع می شد جان ۵۲۰۰۰ ایرانی در اثر کرونا گرفته نمی شد و شاهد خسارات جانی و مالی فراوان نبودیم.

استاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در پایان گفت: ۹۰ درصد مردم جامعه نیازی به واکسن کرونا ندارند و فقط برای افراد مسن و سیستم ایمنی های ضعیف نیاز به واکسن داریم.

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب