بیشترین بازدیدها

یادداشت

چرا محسن رضایی هدف جریان نفوذ است؟

به چه علت محسن رضایی هدف جریان نفوذ است.

به گزارش عصر همدان، مسعود بهنود هر وقت فعال شدو متنی له یا علیه شخصیتی نوشت باید بدانیم که گرا از داخل به وی داده شده تا ترور شخصیتی را کلید بزند . بهنود در همان زمان هم که ایران بود عامل برخی محافل امنیتی بود .

اما این بار کدام محفل امنیتی خودسر دستور حمله داده است؟

بعد از اظهارات محسن رضایی پس از ترور شهید فخری زاده مبنی نفوذ امنیتی و لزوم برخورد با شبکه نفوذ ، این بار شبکه نفوذ طرح ترور شخصیتی محسن رضایی را کلید زد.

مسعود بهنود چهره اصلاح طلب و عامل این رسانه ای این شبکه و محفل نفوذ که سال هاست در انگلیس ساکن است به میدان آمد و در تکمیل مستند کودتای خزنده متنی بی ربط را منتشر نمود.

اما بررسی ها نشان میدهد که خط ترور شخصیتی محسن رضایی فرمانده هشت سال دفاع مقدس در ٣ماه گذشته از زمان پخش مستند کودتای خزنده توسط بی بی سی کلید خورد و امروز توسط محافل نفوذی که محسن رضایی پس از ترور فخری زاده از آن ها نام برد ادامه پیدا کرده است .

در همین راستا نوشته بهنود را نباید نظر بهنود که خط جریان نفوذ داخلی دانست .
جریانی که آب در لانه اش گرفته شده و در حال دست و پا زدن دست به دامن جریان رسانه ای ملکه شده است .این جریان همان جریانی است که این روزها خط تضعیف سپاه را پیش میبرد و این قطعا آخرین تخریب شخصیت نیز نخواهد بود.

نکته مهم اینجاست که مردم خادمان و خائنان به این مرز و بوم را در ۴٢ سال گذشته خوب شناخته اند.

انتهای پیام/

آخرین مطالب