بیشترین بازدیدها

یادداشت

موشن گرافیک

#بسیج_مردم در ایام کرونا چه خدماتی را در سراسر کشور ارائه کرده است؟

در موشن گرافیکی مشاهده می کنید #بسیج_مردم در ایام کرونا چه خدماتی را در سراسر کشور ارائه کرده است؟

به گزارش عصر همدان، موشن گرافیکی از اقدامات بسیجیان در ایام کرونا تهیه شده است.

آخرین مطالب