بیشترین بازدیدها

یادداشت

۱۵ آبانماه ۱۳۵۷ سالروز سرنگونی مجسمه شاه در نهاوند

۱۵ آبانماه ۱۳۵۷ سالروز سرنگونی مجسمه شاه در نهاوند می باشد.

به گزارش عصر همدان، شهرستان نهاوند در کشور نخستین شهرستانی بود که ۹۷روز زودتر از سایر نقاط کشور مجسمه شاه را سرنگون کردند.
شهروند خبرنگار حسین سهرابی از شهرستان نهاوند

 

آخرین مطالب