موشن گرافیک؛

مسئله ناباروری در همدان

مرکز فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان همدان موشن گرافیکی در مورد مسئله ناباروری در همدان را منتشر کرد.

به گزارش عصر همدان، مرکز فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان همدان با همکاری هسته های مسئله محور دانشجویی موشن گرافیکی در مورد مسئله ناباروری در همدان را منتشر کرد.

این موشن گرافیک توسط نات الزینب (س) بسیج دانشگاه علوم پزشکی و دختران کنشگر بسیج دانشگاه آزاد همدان و با تدوین محمد صمدی آزاد تولید شده است.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب