بیشترین بازدیدها

یادداشت

دوره های آموزشی خبرنگاری در همدان برگزار می‌شود

وهب مختاران  بیان کرد: آماده انعقاد تفاهم نامه ای با محوریت برگزاری دوره های آموزشی و رشته های مورد نظر خبرنگاران هستیم.

وی افزود: برگزاری این دوره ها در مراکز دولتی فنی و حرفه ای بدون دریافت هزینه ای از خبرنگاران برگزار و در پایان این دوره پس از کسب آزمون، گواهینامه فنی و حرفه ای ارائه می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای همدان اظهار داشت: مربی و امکانات مورد نیاز در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد همچنین در صورت نیاز از خبرنگاران زبده و پیشکسوت می توان به عنوان مربی بهره گرفت.

مختاران درباره برگزاری دوره آموزشی عکاسی نیز گفت: با توجه به برگزاری این دوره در مراکز خصوصی نمی توان طبق قانون همسو با بخش خصوصی دوره ای را در مراکز دولتی برگزار کرد.

وی ادامه داد: در صورت استقبال عکاسان می توان در رایزنی با بخش خصوصی هزینه برگزاری این دوره ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

آخرین مطالب