به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس انجام شد؛

تقدیر از پایگاه های مقاومت جشنواره مالک اشتر سال ۹۸ مرکز مقاومت بسیج سپاه قهاوند

به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس تقدیر از فرماندهان و مدیران برتر حوزه ها و پایگاه های مقاومت  جشنواره مالک اشتر سال ۹۸ مرکز مقاومت بسیج سپاه قهاوند برگزار شد.

به گزارش عصر همدان، به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس تقدیر از فرماندهان و مدیران برتر حوزه ها و پایگاه های مقاومت  جشنواره مالک اشتر سال ۹۸ مرکز مقاومت بسیج سپاه قهاوند برگزار شد.

انتهای پیام

آخرین مطالب