بیشترین بازدیدها

یادداشت

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشگاه پیام نور همدان:

حل مسائل استان فقط از طریق ریشه یابی مشکلات حاصل می شود

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشگاه پیام نور همدان گفت: خوشبختانه رویکرد مسئله محوری و نقش آفرینی تخصصی بسیج دانشجویی مدتی است در بین دانشجویان دانشگاه ما به گفتمان تبدیل شده است و دانشجویانی که به دنبال حل مشکلات دانشگاه و شهر خود هستند در بستر بسیج دانشجویی هسته های پژوهشی تشکیل داده اند و با احصاء ریشه مشکلات در صدد حل آن ها بر می آیند.

به گزارش عصر همدان، پوریا بیگدلی معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشگاه پیام نور گفت: در حال حاضر یکی از هسته های پژوهشی سه نفره ما در حال پرداختن به مشکل دسترسی سخت و دشوار به مسکن می باشد که یکی از مسائل اصلی استان است که پس از استخراج داده های مورد نیاز و مصاحبه با افراد خبره در خصوص موضوع مورد نظر و استناد به آمارهای افزایش خانه های خالی در همدان از سال ۸۵ تا سال ۹۵ و آمار افراد متقاضی ازدواج از سال ۸۵ تا ۹۵، نتیجه حاصل شد که این موضوعات بر تقاضای مسکن تاثیرگذار بوده و باعث غلبه تقاضا بر عرضه می شود و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت مسکن و نهایتا موجب عدم دسترسی آسان به مسکن می شود.

علاوه بر این محدوده شهرسازی در همدان ۵۶۹۰ هکتار می باشد که ۷۳۵ هکتار آن مربوط به بافت فرسوده و ۸۰۰ هکتار آن مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز می باشد! و نکته قابل توجه اینجاست که همدان از چهار جهت غرب، جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق محدودیت دارد و از این جهات امکان توسعه شهری فراهم نیست.

بیگدلی گفت: داده های این تحقیق از طریق مشاهده میدانی، مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به مرکز مطالعات شورای شهر در تالار قرآن همدان و همچنین مصاحبه حضوری و نیمه ساختاریافته با شهردار محترم، معاونت شهرسازی همدان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان می باشد.

معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشگاه پیام نور همدان خاطر نشان کرد: علاوه بر این مسئله، سایر هسته های فعال پژوهشی بسیج دانشگاه فرهنگیان در حال پرداختن به مسئله معطل ماندن احداث بلوار جدیدی ورودی قاسم آباد و همچنین مسئله بیکاری هستند.

بیگدلی در آخر گفت: خوشبختانه اخیرا شاهد موفقیت هسته های پژوهشی در رویداد های ۱۴۳۵ و پیشگام بودیم.

انتهای پیام/د

آخرین مطالب