با مطالبه و پیگیری رسانه؛

مشکل تامین گاز مایع در نهاوند امروز برطرف می‌شود

نعمت‌الله قیاسی،: با توجه به اینکه تاکنون سهمیه گاز مایع شهرستان نهاوند از اراک‌ تامین می‌شد اما طی چند روز گذشته به خاطر مشکلاتی در کار تامین سوخت، اختلال ایجاد شد و حواله سهمیه ما نیز به اصفهان واگذار شده است.

به گزارش عصر همدان، نعمت الله قیاسی رئیس شرکت فرآورده‌های سوختی نهاوند اظهار کرد: ماشینی که قرار بوده به اصفهان برود به علت مشکلات فنی نتوانسته گاز مایع را به نهاوند انتقال دهد که در نتیجه در کار توزیع گاز مشکل بوجود آمده است.

وی گفت: دیروز ماشین حمل گاز مایع به سمت اصفهان حرکت کرده و امروز گاز مایع را به نهاوند منتقل می‌کند. ما در سطح شهرستان مشکلی برای تامین گاز مایع نداریم و امروز گاز مایع به نهاوند وارد می‌شود.

بر این اساس رسانه عصر همدان در پی این اتفاق به جد پیگیر مشکل تامین گاز مایع نهاوند بوده و حل آن را تا برطرف شدن کامل مشکل، از مسئولین مربوطه مطالبه خواهد کرد.

آخرین مطالب