مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان:

ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در جهت درمان و حمایت اجتماعی معتادان

چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان  با موضوع اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان تشکیل شد.

به گزارش عصر همدان؛  حسین عسگری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان خبر از تشکیل چهارمین جلسه شورای  پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان داد و اظهار داشت: به منظور اجرای مطلوب آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر جلسه مذکوربا حضور دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط و موسسات وابسته برگزار شد.

وی افزود: استفاده مطلوب از ظرفیت سازمان مردم نهاد و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی، استفاده از جامعه خیرین و متخصصین داوطلب در جهت درمان، حمایت اجتماعی و اقتصادی و تامین مخارج درمان معتادین بهبود یافته است.

عسگری ادامه داد: موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال آنها بمنظور اصلاح نگرش جامعه به پذیرش محکومین و زندانیان و بازاجتماعی شدن آنان از مباحث و اهداف این جلسه است.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان در زمینه اجرای آئین‌نامه مذکور با موسسات فعال در این زمینه توافق‌نامه‌های همکاری توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان منعقد گردیده است.

 

انتهای پیام/

آخرین مطالب