بیشترین بازدیدها

اهدا کمک های مومنانه از سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه تا عید قربان

پایگاه عطیه حوزه حضرت خدیجه (س) همدان از سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) تا عید قربان بشته های کمک معیشتی اهدا کرد.

به گزارش عصر همدان؛ در رزمایش کمک مومنانه که پایگاه عطیه حوزه حضرت خدیجه (س) همدان برگزار کرد در سری اول ۱۰ خانوار، سری دوم ۷۴ خانوار و سری سوم ۱۰۰ خانوار از سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) تا عید قربان بسته های کمک معیشتی دریافت کردند.

 

آخرین مطالب