برگزاری رزمایش دفاعی بیولوژیک در شهرستان بهار

ظهر امروز رزمایش دفاعی بیولوژیک در شهرستان بهار برگزارشد.

به گزارش عصر همدان، در این رزمایش دفاعی با محوریت سپاه ناحیه بهار و همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان بهار، سطح شهرهای بهار، لالجین و صالح آباد گندزدایی و ضدعفونی شد.

 

آخرین مطالب