درباره کرونا چه چیزهایی می دانید؟

به گزارش عصر همدان؛ در این کلیپ از مردم در خصوص شناختشان از ویروس کرونا سئوالاتی شده است.

آخرین مطالب