بیشترین بازدیدها

آغاز اجرای طرح ملی کاهش زنجیره انتقال کرونا در کبودراهنگ

به گزارش عصر همدان؛ طرح فاصله گذاری اجتماعی (طرح ملی کاهش زنجیره انتقال کرونا) در شهرستان‌ کبودراهنگ با کنترل مبادی ورودی و خروجی این شهرستان آغاز شد.

 

آخرین مطالب