بیشترین بازدیدها

یادداشت

مروری کوتاه بر زندگی یک روحانی اسلام خواه

سید جمال منادی بیداری ملت ها و عدل دولت ها بود

سید جمال‌الدین اسدآبادی درواقع سیدی آگاه به زمانه خود بود که وقتی ملت‌های مسلمان در خواب غفلت بودند، ندای بیداری و اتحاد و فریاد ملت‌ها به علم و دولت‌ها به عدل استوار است را سر داد.

به گزارش عصر همدان؛ امروز ۱۸ اسفند سالروز بزرگداشت سیدجمال الدین اسدابادی به عنوان یکی از شخصیت های بزرگ تارخ اسلام جهان است.

هر سال حداقل همایشی به همین مناسبت برگزار می شد که امسال نیز قرار بود با حضور وزیر علوم رگزار شود اما شیوع کرونا در این شهرستان موجب شد که مسئولان از برگزاری همایش امتناع کنند چرا که به نظر می رسید با وجود جمعیت این بیماری بیشتر شیوع پیدا کند.

در واقع به گونه ای همایش سیدجمال به حاشیه می رود و امسال نیز کرونا برگزاری همایشی را برای این شخصیت بزرگ نه تنها به حاشیه بلکه موجب شد که مسئولان به دلیل پیشگیری از این بیماری مراسمی را برگزار نکنند.

اما بنا به رسالتمان در شناساندن شخصیت سیدجمال الدین اسدآبادی و برای مروری بر زندگی این شخصیت، به آن می پردازیم.

سید جمال‌الدین اسدآبادی درواقع سیدی آگاه به زمانه خود بود که وقتی ملت‌های مسلمان در خواب غفلت بودند، ندای بیداری و اتحاد سر داد.

وی در زندگیش بارها برای رساندن ندای بیداری ملت‌ها به سفرهای زیادی رفت و اگرچه بی مهری های زیادی را شاهد بود اما در اعتقاد و ایمانش برای بیداری ملتها غافل نشد.

او به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عربستان، هند، مصر، آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و آلمان سفر کرد و فکر و اندیشه خود که در بیداری ملتها نقش داشت، تبلیغ کرد.

یکی از اقدامات مؤثر سیدجمال مکاتبه با میرزای شیرازی در خصوص صدور فتوای تحریم تنباکو بود که نقش بسزایی در آن داشت.

رهبر معظم انقلاب سیدجمال را شخصیتی اسلام خواه و شجاع و مبارز خطاب کردند و فرمودند او بهترین جایی را که برای مبارزات خود توانست پیدا کند، مصر بود پس از او هم شاگردان ویˈمحمد عبدهˈ چنین نقشی را ایفا کردند.

همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، سیدجمال اسلام خواه بود و چاره مسمانان را بازگشت به اسلام اصیل می دانست و البته معتقد بر آزادی و نجات بشریت از محرومیت را زیر سایه این دین خواند.

سیدجمال جمله معروفی دارد که ملتها به علم و دولتها به عدل زنده می شوند و همین یک جمله بس که با عمل به آن می‌توان در کنار علم، عدالت محوری را در جامعه پیش برد.

سیدجمال درواقع بیدارگر مشرق زمین بود که بر اثر دسیسه و مسمومیت در ۱۸ اسفند سال ۱۲۷۵ خورشیدی در آغوش معبودش آرام گرفت.

یاد و خاطرش گرامی

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب