بیشترین بازدیدها

یادداشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

لزوم اجرای صحیح قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: درخصوص بازنشستگان  پیشنهاد این است که اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، به گونه ای اجرایی شود که تا حقوق ۷ میلیون تومانی، همه بتوانند از همسان سازی حقوق استفاده کنند و این افزایش به سقف ۱۵ درصد آنها افزوده شود.

 

به گزارش عصر همدان؛ حمیدرضا حاجی بابایی در جمع خبرنگاران گفت، بعد از رد لایحه بودجه و حمله ویروس کرونا یک مساله امنیتی به نظر می رسد، تا برای برون رفت از مشکل موجود، دولت سریع تر لایحه بودجه را دریافت و برای سال آینده برنامه ریزی نماید، مجلس نیز باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: پیشنهادی را با مشورت رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون مطرح نمودیم، که بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصلاحاتی  آن را به روز کند، تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم. و با رای مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم و راه برای مجلس آینده برای اصلاح باز باشد و دولت نیز امور جاریه را ادامه دهد.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: پس از  مشاوره با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون بودجه هماهنگ شد  تا اصلاحاتی در بودجه بعمل آید، که عبارت است، از قانون بودجه با افزایش ۵۰ درصد فوق العاده شغل کارکنان لشکری و کشوری کف حقوق به ۳ میلیون افزایش یابد، تا حقوق های پایین افزایش قابل توجهی داشته باشند و این سه میلیون شامل بازنشستگان لشکری و کشوری هم شود.

وی گفت: از جمله اصلاحات پیشنهادی، افزایش حقوق بالای ۷ میلیون تومان ۱۵ درصد باشد، به ویژه برای هیات علمی که اکثرا حقوق پایینی دارند، است.

حاجی بابایی افزود: بر اساس اصلاحات پیشنهادی، حقوق های بین ۳ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان از درصد افزایش بالاتری برخوردار می شوند،  تا شکاف بوجود آمده بین حقوق های ۳ میلیون تومان و حقوق های بالای ۷ میلیون تومان برای کارکنان دولت جبران شود.

وی تاکید کرد: درخصوص بازنشستگان هم  پیشنهاد این است که اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، به گونه ای اجرایی شود که تا حقوق ۷ میلیون تومانی، همه بتوانند از همسان سازی حقوق استفاده کنند و این افزایش به سقف ۱۵ درصد آنها افزوده شود.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به اجرای ناقص نظام رتبه بندی واعتراض فرهنگیان، از طرفی اجرای ۵۰ درصد افزایش فوق العاده شغل باید،  برای همه فرهنگیان به ویژه نیروهای خدماتی و اداری اجرا گردد و به گونه ای برنامه ریزی شود، که با صدور این حکم، نسبت به  اجرای حکم رتبه بندی چیزی از احکام فرهنگیان کاسته نشود‌ البته این امر فرهنگیان را راضی نمی کند.

وی افزود: متاسفانه فرهنگیان با این فراز ونشیب دچار سختی هایی شدند، که باید از طریق افزایس ۵۰ درصد و سقف ۳ میلیون و شکاف ۳میلیون تا ۷ میلیون تا حدودی جبران شود.

حاجی بابایی گفت: امیدواریم که در روزهای آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که موجب آرامش خاطر کارکنان لشکری و کشوری و بازنشستگان شود.

انتهاای پیام/د

آخرین مطالب