بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

حضور افراد غیرورزشی بلای جان ورزش همدان

حضورافراد غیر ورزشی در راس اداره هیات های ورزشی آفت جان ورزش استان همدان شده است.

به گزارش عصر همدان؛  روزگاری‌ است که حضور افراد غیر ورزشی در راس اداره هیئت‌های ورزشی آفت جان ورزش استان شده است.

بخشی از میراث به‌جای مانده از نگرش مدیریتی سابق حاکم بر دستگاه ورزش، اهدای ریاست هیئت‌ها با بده و بستان‌های اداری به برخی افراد دارای منصب در سیستم‌های اداری و دولتی استان است؛ رویکردی که به سبب نداشتن وقت و حتی اطلاعات و تخصص کافی از سوی این مدیران اداری غیر ورزشی علاقمند به خدمت در حوزه ورزش، باعث پسرفت و ضعف عملکرد در اداره رشته‌های ورزشی تحت اداره ایشان شده و صرفا بهره‌برداری‌های رسانه‌ای و اجتماعی این افراد از جایگاه کسب شده تنها دستاورد این روی کار آمدن‌ها بوده است.

این درست که روسای هیئت‌ها با انتخابات و توسط جامعه همان رشته ورزشی تعیین می‌شوند، اما فضاسازی برای رای آوری افراد خاص و پیشنهاد کاندیداتوری در هیئت‌های فاقد مدعی از جمله الطاف سیستم مدیریتی وقت در حق این قبیل افراد بوده است.

البته خالی از لطف نیست به نیکی یاد کنیم از اقدامات مدیرکل فعلی دستگاه ورزش در عزل یا تشویق برخی از مدیران دورکار و کم‌کار به استعفاء که می‌تواند راه حلی برای برون رفت از شرایط موجود تا پیش از پایان دوره مدیریتی این قبیل مدیران غیر ورزشی و غربالگری آنها برای ثبت‌نام و رای آوری در دوره بعدی باشد.

شاید در گذشته با این نگاه از حضور این افراد در راس هرم مدیریتی هییت‌ها استقبال شده باشد گه از منابع و امکانات دستگاه‌های تحت اداره ایشان در پیشبرد اهداف و گسترش و رشد هیئت‌های ورزشی استفاده شود؛ اتفاقی که به ندرت و صرفا در بعضی از هیئت‌های خاص حادث شد که آنها هم مدیرانی ورزشی دولتی در اختیار داشتند و دارای پیشینه خوبی در امر ورزش در کنار مناصب اداری و دولتی بودند.

علی ثقفی

انتهای پیام/

آخرین مطالب