بیشترین بازدیدها

یادداشت

انجام ۱۵۲۶ مورد بازرسی از نازل عرضه سوخت در همدان

به گزارش عصر همدان، محمد مددی اظهار کرد: یک‌هزار و ۵۲۶ مورد بازرسی از نازل‌های موجود در جایگاه های سوخت این استان به لحاظ صحت عملکرد با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد بررسی فنی و آزمون قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آزمایش و یا کالیبره کردن دوره‌ای مربوطه به اوزان و مقیاس‌ها بر اساس روش‌های مندرج در استانداردهای ملی مربوطه انجام می‌شود گفت: در این بازرسی‌ها در صورت صحت عملکرد نازل، در پنج نقطه نازل مربوطه پلمب می‌شود و برچسب انجام آزمون دوره‌ای که قابل مشاهده برای شهروندان باشد بر روی نازل نصب می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد: چنانچه مقدار تحویلی یک نازل به مقدار قابل توجهی با استاندارد اختلاف داشته باشد، در حضور نماینده استاندارد توسط نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت استان، نازل پلمب شده و پس از تنظیم، مجدداً نازل عرضه سوخت مایع مورد آزمون و بازرسی قرار می‌گیرد و در صورت برطرف شدن مشکل، فک پلمب می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی فنی و آزمون نازل‌های سوخت در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تأمین سلامت مردم انجام می‌شود، از رانندگان خواست در حین سوختگیری به برچسب استاندارد روی نازل سوخت توجه داشته باشند.

مددی با بیان اینکه استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز افزایش می‌یابد، گفت: از همین رو توجه به استاندارد و استانداردسازی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است.

آخرین مطالب