بفرمایید یک فنجان چای آتیشی

آخرین ویرایش در:
کلیپی از عشق خدمت رسانی به زائران حسینی در همدان تهیه شده است.

به گزارش عصر همدان؛ خادمان حسینی فقط به عشق خدمت به زائرین امام حسین ع به زوار خدمت می کنند.

آخرین مطالب