بفرمایید یک فنجان چای آتیشی

کلیپی از عشق خدمت رسانی به زائران حسینی در همدان تهیه شده است.

به گزارش عصر همدان؛ خادمان حسینی فقط به عشق خدمت به زائرین امام حسین ع به زوار خدمت می کنند.

آخرین مطالب