بیشترین بازدیدها

یادداشت

پرندگان همدان سرشماری می‌شوند

به گزارش عصر همدان،‌مهدی صفی‌خانی بیان کرد: سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر همه ساله در تمامی تالاب ها و زیستگاه های آبی کشور روزهای ۲۲ و ۲۳ دی ماه انجام می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی زیستگاه پرندگان انجام این سرشماری در ۲ روز میسر نیست بنابراین در ایران سرشماری زمستانه از یازدهم دی آغاز و به مدت یک ماه ادامه می یابد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گفت: به منظور کسب آمار دقیق در سرشماری و جلوگیری از بروز خطا در آمار و اطلاعات، از افراد بومی محلی و سمن های تخصصی نیز در تیم های سرشماری استفاده می شود.

صفی خانی ادامه داد: سرشماری در همدان روزهای ۲۲ و ۲۳ دی صورت گرفته و در روز نخست نیمه شمالی و روز دوم نیمه جنوبی استان همدان سرشماری می شوند.

صفی خانی افزود: این سرشماری با هدف بررسی وضعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی، شناسایی گونه های در معرض و انقراض و خطراتی که این گونه های را تهید می کند، صورت می گیرد.

وی انواع مرغابی ها، اردک و حواصیل را از گونه های شاخص آبزی و کنار آبزی همدان برشمرد که فراوانی بیشتری دارند.

همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۱منطقه شکار ممنوع است؛ همچنین طبق مطالعات صورت گرفته در سه دهه اخیر، ۴۰ گونه پستاندار، ۱۸۱گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۳۹ گونه ماهی و چهارگونه ۲ زیست در این استان شناسایی شده است.

منبع: ایرنا

آخرین مطالب