بیشترین بازدیدها

یادداشت

تندیس بوعلی سینا در دانشگاه های جهان نصب می شود

به گزارش عصر همدان، توکل دارایی اظهار داشت: تندیس بوعلی سینا به سفارش هیات امنای بنیاد علمی، فرهنگی بوعلی سینا در حال ساخت است و پس از اتمام به دانشگاه های معتبر پزشکی و فلسفی هدیه و در آنجا نصب می شود.
وی افزود: تندیس بوعلی سینا توسط هادی عرب نرمی از اساتید برجسته کشور بر اساس تصویر مصوب انجمن آثار ملی در سال ۱۳۲۴ اثر ابوالحسن خان صدیقی در حال ساخت است.
دارایی گفت: با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این تندیس به کشورهایی که مراودات فرهنگی و علمی با ایران دارند، هدیه می شود.
مسئول روابط عمومی و امور بین المللی با اشاره به اینکه این اقدام فرهنگی به تعمیق و تقویت روابط ۲ جانبه کمک بسیار می کند، خاطرنشان کرد: در پلاک معرفی این تندیس مطالب در تایید و تاکید بر ایرانی بودن بوعلی سینا نوشته می شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت تاریخی و تمدن شهر همدان و وجود آرامگاه بوعلی سینا در این شهر پیشنهاد شده تا نمونه ای برنزی از این اثر هنری با هزینه شهرداری همدان در میدان امام خمینی (ره) و ابتدای پیاده راه بوعلی نصب شود.

آخرین مطالب