چطوری یک خر رو تو یخچال جا کنیم؟!

چطوری یک خر رو تو یخچال جا کنیم؟! عنوان شعری در مورد ترامپ و خروج آمریکا از برجام است که در قالب طنز بیان شده است.

به گزارش عصر همدان؛ چطوری یک خر رو تو یخچال جا کنیم؟! عنوان طنزی در مورد ترامپ و خروج آمریکا از برجام است که در قالب طنز بیان شده است.

آخرین مطالب