بیشترین بازدیدها

یادداشت

«طرح بوم» در مدارس ابتدایی همدان اجرا می‌شود

به گزارش عصر همدان، یاسر نانکلی با بیان اینکه طرح «بوم» در مدارس به منظور بالا رفتن خلاقیت در بین دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده تا به نوعی مهارت دانش‌آموزان را افزایش دهد، اظهار کرد: عمل کردن به راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است.

وی افزود: اجرای طرح بوم در مدارس بر اساس رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش‌های مهارت‌محور و بسط گستره فعالیت‌های پرورشی در سطح مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش همدان با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ برنامه‌ریزی و استمرار نظام‌مند فرایندها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی توسط کارشناسان آموزش و پرورش بسیار مهم است، گفت: در اجرای طرح بوم با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه‌ریزی درسی، اجرا و ارزشیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چارچوب‌های مقرر به مدرسه واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی و همسویی برنامه‌های آموزش و پرورش با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید از اقدامات اصلی کارشناسان حوزه ابتدایی باشد، خاطرنشان کرد: ۱۵۷ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در مدارس استان تحصیل می‌کنند.

نانکلی با اشاره به اینکه ۲۶۵ هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، بیان کرد: بالغ بر ۲۲ هزار دانش‌آموز در مدارس غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان نقشه راه تعلیم و تربیت به حساب می‌آید.

آخرین مطالب