مسئول طلایه‌داران معروف استان همدان:

رزم فرهنگی با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در همدان اجرا می شود

مسئول طلایه‌داران معروف استان همدان با بیان اینکه طلایه داران معروف سه برنامه را تدوین کرده که یکی از این برنامه ها رزم فرهنگی در معابر است گفت: این رزم فرهنگی با عنوان تذکر لسانی وظیفه همگانی اجرا می شود و طلایه داران معروف، سر پنجه ماموریت های ستاد امر به معروف است.

میثم صابریون در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عصر همدان، با بیان اینکه در دهه امر به معروف و نهی از منکر در سه فصل برنامه تدوین شده و اجرا می کنیم اظهار داشت: یک فصل از برنامه ها، برنامه های ابلاغی ستاد برای دستگاه های حاکمیتی است و برنامه های خود ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان است.

وی افزود: یک فصل هم برنامه هایی است که طلایه داران معروف تدوین و مشخص کردند و طلایه داران معروف کادر اجرایی ستاد در بحث ماموریت های تعریف شده و در واقع سر پنجه ماموریت های ستاد است.

مسئول طلایه‌داران معروف استان همدان با بیان اینکه طلایه داران معروف سه برنامه را تدوین کرده که یکی از این برنامه ها رزم فرهنگی در معابر است عنوان کرد: این رزم فرهنگی با عنوان تذکر لسانی وظیفه همگانی اجرا می شود.

صابریون با اشاره به اینکه در برنامه رزم فرهنگی خواهران و برادران در یک مکانی مجتمع و گروه بندی می شوند ادامه داد: بعد از گروه بندی مصادیق و موارد ناهنجاری بیان می شود و دیالوگ ها و سناریو ها که باید در مواجهه با ناهنجاری گفته شود بازخوانی می شوند.

وی تاکید کرد: این کار هم یک رزم فرهنگی است و هم یک کارگاه آموزشی و بازخوانی موضوعات است و در واقع کارکرد دو منظوره دارد.

مسئول طلایه‌داران معروف استان همدان اضافه کرد: تیم های خواهران در معابر شلوغ، خیابان های پر رفت و آمد، بازار و مراکز خرید حضور پیدا می کنند و برادران نقش پشتیبانی دارند و تذکر لسانی با خواهران است.

صابریون با بیان اینکه برنامه دوم طرح گفتگو محور است اظهار داشت: در این طرح سه تیم دو نفره در موضوعات و مباحث پیرامون امر به معروف و عفاف و حجاب برای گفتگو حضور پیدا می کنند و یک نفر ضبط کننده برنامه است و با اجازه مخاطب فیلم این دیالوگ و گفتگو یا صدای آن را ضبط می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که نحوه گفتگو ها آیا با مخاطب شناسی همراه است گفت: برنامه گفتگو محور هم قرار است که بصورت غیر مستقیم کار شود.

مسئول طلایه‌داران معروف استان همدان با بیان اینکه برنامه سوم احیای خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر است تاکید کرد: در این خصوص یکی از مولفه های احیای فریضه بحث آموزش است و آموزش مقدماتی در دهه دوم و سوم محرم در نظر گرفته و اجرا می شود.

صابریون با بیان اینکه افرادی که تذکر لسانی می دهند بیش از ۳۰ ساعت آموزش دیده اند و در طی سه دوره برای نحوه تذکر آموزش هایی را دیده اند عنوان کرد: در طول سال برنامه های امر به معروف و نهی از منکر را داریم و برنامه رزم فرهنگی ما در طو سال به صورت فعال اجرا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه گاهی اوقات گارد هایی نسبت به انجام امر به معروف در بین افرادی که تذکر می شنوند وجود دارد تاکید کرد: اتاق فکر دشمن بیکار ننشسته و در حال برنامه ریزی هستند و برای بررسی این موضوع باید بحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دهیم و مباحث در هم امیخته شده است.

انتهای پیام/

آخرین مطالب