به دنبال مطالبات مردمی مطرح شد؛

حمایت قاطع نماینده و فرماندار تویسرکان از استمرار استقرار دانشکده فنی

آخرین ویرایش در:
فرماندار تویسرکان گفت: با پیگیری ها و صحبت های انجام شده با وزیر علوم هم از سوی نماینده مردم شهرستان و هم از سوی استاندار، این نوید را به همشهریان می دهیم که؛ نه رئیس دانشکده فنی و نه رئیس دانشگاه بوعلی حق تغییر در هیچ بخشی را ندارند و سهمیه پذیرش این دانشکده همچنان به قوت خود برای دانشجویان دختر و پسر پا بر جای می‌ماند.

به گزارش عصرهمدان؛ امروز تعدادی از دانشجویان و تعدادی از همشهریان فهمیم تویسرکانی گلایه های خود از عملکرد مدیریت دانشکده فنی را با خبرنگار عصرهمدان در میان گذاشتند، این که گویا دست‌های پشت‌پرده به دنبال تغییرات در نحوه پذیرش و یا کاهش تعداد دانشجویان این دانشکده در سهمیه اعلامی در دفترچه کنکور هستند،

موضوعی که خواه ناخواه و خواسته و ناخواسته به تدریج زمینه‌ساز کاهش تعداد دانشجویان و تعطیلی این مرکز آموزشی در آینده‌ای نزدیک می شود.

همه خوب می‌دانند که یکی از معیارهای توسعه شهری افزایش مراکز آموزشی و علمی است و بهتر است مدیریت دانشکده فنی اگر با مشکلی روبرو شده، به جای پاک کردن صورت مسئله، فکر خود را متمرکز و معطوف به جذب دانشجویان بومی کند تا بدین ترتیب در شرایط نامناسب اقتصادی هم دانشجویان دختر و هم دانشجویان پسر همین شهرستان که بومی محسوب می‌شوند بتوانند بهتر و راحت‌تر جذب دانشکده شهر خود شوند تا از هزینه کردهای اضافه رفت و آمد به شهرهای دیگر جلوگیری شود.

در این باره حسین افشاری، فرماندار تویسرکان در گفت‌وگو با خبرنگار عصرهمدان؛ عنوان کرد: این که گفته شده برخی می‌خواهند محل تحصیل تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی شهرستان را به دانشگاه بوعلی همدان انتقال دهند و یا به دنبال تغییر در نحوه سهمیه اعلامی در دفترچه کنکور هستند، متأسفانه صحت دارد و اما با پیگیری های انجام شده خوشبختانه این اقدام منتفی شده است.

وی با بیان اینکه هم مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس و هم بنده به جد و در اسرع وقت موضوع را بررسی و پیگیر شدیم، تأکید کرد: با پیگیری های انجام شده نماینده شهرستان با زلفی‌گل، وزیر علوم که روزگاری خود سمت ریاست دانشگاه بوعلی همدان را بر عهده داشته از حفظ تمامیت و جایگاه دانشکده فنی قاطعانه حمایت شده است.

فرماندار تویسرکان افزود: بنابراین نه رئیس دانشکده فنی و نه رئیس دانشگاه بوعلی حق تغییر در هیچ بخش دانشکده فنی را ندارند و سهمیه پذیرش این دانشکده همچنان به قوت خود چه برای دانشجویان دختر و چه برای دانشجویان پسر پا بر جای می‌ماند.

به گزارش عصرهمدان؛ خبرنگار این مجموعه خبری به زودی مصاحبه ای نیز با رئیس دانشکده فنی انجام داده و برای شفاف سازی بیشتر و تنویر افکار عمومی در خروجی سایت منتشر می کند.

رسیده بود بلایی به خیر گذشت!

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب