چراغ راه؛

خمسی که مادر شهید اسدآبادی پرداخت کرد

شهید جلال وارسته اکمل در وصیتش خطاب به مادرش نوشت: هر چیز خمسی دارد و خمس خانه شما من بودم پس شما فقط خمس دادید.

به گزارش عصرهمدان؛ می‌گویند “شهدا، سنگ نشانند که ره گم نشود”، وصیت آنان همچون سنگی است که شهدا نشانده‌اند تا ما به بیراهه نرویم.

هر روز با وصیتی از شهدای شهر اسدآباد یادشان را زنده و سنگی از آنان را زنیم و مهرشان را بر دل بکاریم؛ باشد که یادشان در ذهن بماند و نروند خاطرشان از دل و راهشان گم نشود.

لحظاتمان متبرک با وصیت شهید جلال وارسته اکمل

“مادر جان تو خود شاهدی که من سالهاست در انتظار مرگی هستم که این مرگ برای شما و هم برای خود باعث افتخار باشد.داغ فرزند سخت است اما شما وظیفه خود را انجام داده اید چرا که هر چیز خمسی دارد و خمس خانه شما من بودم .پس شما فقط خمس دادید. دیگر ناراحتی ندارد .از خداوند برای شما صبر خواستارم”.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب