ورود قاطعانه فرماندار تویسرکان در برخورد با خلاف سازان؛

صدور رأی به تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ۸ پرونده در تویسرکان

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه ما حق نداریم خلاف را با پول بخریم و به نوعی تخلف فروشی را باب کنیم، گفت: در همین راستا در جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰۰ این شهر برای هشت پرونده ساخت و ساز غیرقانونی رأی به تخریب صادر شد.

حسین افشاری در گفت و گو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز تأکید دارد، این کمیسیون درخصوص تخلفات ساختمانی مازاد بر پروانه با قاطعیت رأی اعاده به وضع سابق و برای ساخت و سازهای بدون اخذ پروانه، رأی به تخریب صادر می کند.

وی با قدردانی از همه کسانی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند و رعایت حقوق عمومی و ضوابط فنی و اصول شهرسازی را سرلوحه کار خود قرار می دهند، عنوان کرد: حسب تأکید قانون گذار و به منظور جلوگیری از نقض حقوق عامه، با هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی و خلاف پروانه بدون اغماض برخورد می شود.

فرماندار تویسرکان تأکید کرد: همچنین شورای اسلامی شهرها و شهرداران مکلف هستند مراحل صدور پروانه ساختمانی را تسهیل و در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور آن اقدام کنند.

افشاری ادامه داد: از سویی نظام مهندسی و مهندسین ناظر هم می بایست طبق وظایف تعیین شده در قانون، بر ساخت و سازها نظارت مستمر داشته و گزارش تخلفات و انحراف از پروانه صادره را به عنوان تکلیف و وظیفه خود بلافاصله به شهرداری اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: شهرداری هم باید در اسرع وقت منطبق با قانون بدون تبعیض، پرونده های ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی را برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد.

فرماندار تویسرکان در ادامه با بیان اینکه ما حق نداریم خلاف را با پول بخریم و به نوعی تخلف فروشی را باب کنیم، اعلام کرد: در همین راستا در جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰۰ این شهر، برای هشت پرونده ساخت و ساز غیرقانونی، رأی به تخریب صادر شد.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب