رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در همدان؛

قلمرو فرهنگی کشور متاثر از فرهنگ و مفاخر همدانی

استان همدان به دلیل سابقه کهن و تاریخی، همچنین وجود مفاخر همدان انجمنی با عنوان مفاخر فرهنگی با حضور محمود شالویی رئیس انجمن مفاخر فرهنگی کشور تشکیل داد.

به گزارش عصر همدان؛ محمود شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در همدان گفت: انجمن مفاخر فرهنگی در همدان تشکیل شد و  انتخاب اعضای هیات امنا مطابق اساسنامه فرهنگی صورت گرفته است.

وی افزود:  انجمن فرهنگی مفاخر استان با ریاست استاندار ایجاد شده است  و در همین راستا مفاخر استان معرفی و تجلیل و تکریم مفاخر و فرهیختگان ، ساخت ابنیه و یاد بود همچنین انتشار آثار برجای مانده از عالمان و تکریم انها در دستور کار است.

شالویی تاکید کرد: همدان در زمره شهرهای قدیمی و تاریخی است که حایز شرایط فرهنگی و ادبی خاص است و از هر جهت می تواند تاثیر بسزایی را در قلمرو فرهنگی کشور ما داشته باشد.

وی افزود: حتی می تواند معرفی عالمان خود را برای جهانیان داشته باشد همان طور که همدان وارثی برای ابن سیناست و از این ظرفیت می توان بهره برد.

علیرضا قاسمی فرزاد با بیان اینکه همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی است گفت: سابقه کهن چند هزار ساله و وجود مفاخر زیادی دارد احساس می شد که وجود انجمن یک ضرورت است در این شهر،

وی افزود:بنابراین با رایزنی ها با وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی این چرخه و زنجیره تکمیل شد و برای آنکه در استان پیوندی زده شود به تاریخ کهن و معاصر انجمن شکل گرفت.

استاندار گفت: فعالیت های انجمن بصورت منسجم است و آنچه که از مفاخر هست را حفظ کند و آثار فرهنگی را برای انتقال به نسل بعد مراقبت کند معرفی مفاخر و آثار آنها را در دستور کار داشته باشد، تا بتواند کمکی را به استان همدان داشته باشد.

 

انتهای پیام/ آ

آخرین مطالب