بیشترین بازدیدها

یادداشت

مشکل عدم توزیع اقلام هیأت‌های مذهبی استانی نیست/ توزیع سهیمه نیازمند دستورالعمل کشوری

منصور رضوانی‌جلال  در خصوص عدم توزیع سهیمه اقلام مصرفی به هیأت‌های مذهبی اظهار کرد: تمام ذخیره‌های اساسی مواد غذایی از جمله روغن، برنج، مرغ و شکر در استان همدان وجود دارد اما دستورالعمل توزیع آن بر اساس مقدار و زمان هنوز اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل باید از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن، تجارت یا جهاد کشاورزی اعلام شود، ادامه داد: تأمین این اقلام از سوی جهاد کشاورزی و توزیع برعهده صنعت، معدن، تجارت است اما همه این‌ها برای اعلام سهیمه و توزیع نیازمند دستورالعمل است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: سهیمه هیأت‌های مذهبی هنوز ابلاغ نشده که طی صحبت با وزارتخانه نیز اعلام شد به آنها نیز ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری توزیع اقلام مصرفی با ستاد تنظیم بازار کشور است، گفت: دبیر ستاد تنظیم کشور صنعت، معدن، تجارت است اما برای توزیع باید ستاد تنظیم بازار کشور وارد شود.

رضوانی‌جلال عنوان کرد: میزان و نحوه توزیع سهیمه اقلام مصرفی نه به صنعت، معدن، تجارت و نه به جهاد کشاورزی اعلام نشده است و با ارتباطی که با سایر استان‌ها صورت گرفته، هیچ استانی نیز در این زمینه توزیعی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله استانی نیست و باید از سوی وزارتخانه‌های متبوع و ستاد تنظیم بازار کشور اقدامات و دستورالعمل‌ها ابلاغ شود.

آخرین مطالب