بیشترین بازدیدها

یادداشت

بعداز گذشت 6 سال؛

میدان آزادگان برای نصب ماکت هواپیما و تمثال شهدای خلبان در حال آماده‌سازی است

میدان آزادگان که در خروجی شهر اسدآباد به سمت کرمانشاه واقع شده، برای اجرای پروژه نصب المان ماکت هواپیمایی و تمثال شهدای خلبان در حال آماده سازی است.

به گزارش عصرهمدان؛ پروژه نصب المان ماکت هواپیمایی و تمثال شهدای خلبان در میدان خروجی شهر اسدآباد به سمت کرمانشاه، یکی از پروژه هایی نیمه تمامی است که در ارج نهادن به مقام شهدای خلبان اقدامی شایسته است اما کوتاهی در به اتمام رساندن این پروژه از مسئولی پذیرفته نیست؛

این پروژه در مرداد ماه سال ۹۵ در دوره خدمت حمزه عبدکوند، شهردار سابق اسدآباد و دوره پنجم شوراها استارت خورده و تا به امروز ۸ نفر مسئولیت شهرداری را عهده دار بوده اند.

حال در دوره خدمت دالوند، شهردار فعلی اسدآباد برای اجرای این پروژه نصب ماکت هواپیما و مجسمه شهدای خلبان در میدان آزادگان در حال آماده سازی است.

اسدآباد سه شهید خلبان به نام مظاهر رضائیان، رضا صادقی‌مهر و علی امجدیان تقدیم انقلاب کرده که به عنوان یک ظرفیت معنوی و ارزشی می‌توان از آنان نام برد.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب