فقط عکس گرفتند و وعده ها دادند و رفتند …

به گزارش عصر همدان؛ خود و مادرش، زینب وار قدم برمی داشتند و از وفاداری شان به امام و مولای خود «سید علی» سخن می گفتند. اوج معرفت دینی دختر، نشان از شاگردی او در مکتب سیدالشهداء امام حسین علیها السلام بود.

به قول رزمنده های دفاع مقدسی، عضوی از بدنش را قبل از خودش به بهشت فرستاده بود اما همچون استاد مکتب عشق، آن را زیبایی می دید و لطفی الهی.

پرسیدیم: خواهر! مشکلی هست که در حد توان پیگیری کنیم؟ عفت و حیاء اجازه نداد حرفی بزند؛ چرا که طرف معامله او فقط خدا بود و خدا.

رفیق بسیجی اش گفت: حاج آقا! همه مسئولین آمدند و فقط عکس گرفتند و وعده ها دادند و رفتند… اینجا بود که صدای هق هق همراهانم را شنیدم و به یاد جمله تاریخی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه افتادم که در آخرین پیامشان خطاب به بسیجیان فرمودند: «من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.»

مسئولین استانی! این است پاسداشت «بسیج»؟!

 

 

آخرین مطالب