بیشترین بازدیدها

یادداشت

سهمیه‌ای از سوی دولت برای توزیع بین هیأت‌های مذهبی اختصاص نیافته است

مجید زرین‌دلاور در خصوص خبری مبنی عدم توزیع سهمیه برنج و گوشت هیأت‌های مذهبی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با وحود تخصیص آن، ضمن رد این مطلب اظهار کرد: تاکنون سهمیه‌ای در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه اگر چنین سهمیه‌ای تحویل داده می‌شد، ما نیز نسبت به توزیع آن اقدام می‌کردیم، گفت: به طور حتم در صورت تخصیص سهمیه ما نیز موظف به توزیع در آن بین هیأت‌های مذهبی رسمی و شناسنامه‌دار هستیم و نمی‌توانیم از این موضوع تمرد کنیم.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه ما قبل از ماه محرم پیگیر اختصاص و تأمین این سهمیه بودیم زیرا سال‌های قبل نسبت به تخصیص آن در بین هیأت‌های مذهبی اقدام می‌شد، افزود: باز هم تأکید می‌کنم تاکنون سهیمه‌ای داده نشده است، وگرنه ما که نمی‌توانیم خارج از ضوابط و دستورالعمل رفتار کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ استانی تاکنون سهمیه گوشت و برنج برای توزیع بین هیأت‌های مذهبی تخصیص داده نشده است، گفت: در صورت تخصیص سهمیه نسبت به توزیع آن اقدام می‌شود.

آخرین مطالب